Yazılım Bakımı Temel Süreçleri

LongLastingYellow avatar
LongLastingYellow
·

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Bakım süreci hangi konuları içermektedir?

Bakım masraflarını

Bakım yönetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Değişim sürecinin planlanması ve gerçeklenmesi ile ilgilidir.

Sistemin gereksinimleri zamanla değişebileceğine göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Sistemin kullanıcı gereksinimlerini karşılaması için bakım gerekli olmayabilir.

Iyileştirme (perfective) Bakımı neyi ifade eder?

Sistemi gereksinimlerini daha etkili bir şekilde karşılamak için değiştirmek

Sisteme geliştirildikten sonra yeni işlevsellik eklemenin genellikle neye mal olacağı ifade edilmektedir?

Fazla maliyet gerektireceği

Bakım oranlarına göre, hangi bakım türü oran olarak en fazladır?

%65

Yazılım bakım maliyetleri neye bağlı olarak artar?

Yazılımın yaşlanması

Bakım ücret faktörlerinden biri olan 'modül bağımsızlığı' ne anlama gelir?

Bir modülün diğer modülleri etkilemeksizin değiştirilebilmesi

Bakım süreci hangi aşamada etki analizleri yapılır?

Değişiklik isteği

Hangisi bakım ücret faktörlerinden biri değildir?

Mümkün olduğunca araç tarafından üretilen belgelerin kullanılması

Hangisi bakım sürecinin bir aşaması değildir?

Yazılım geliştirme

'Bakım süreci' ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

Değişiklikler genellikle sistemin yeni bir sürümünde toplanır ve uygulanır

'Sistem belgeleri' arasında hangisi yer almaz?

Programlama Dili Belgeleri

'Bakım ücretleri' ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

'Bakım, yazılım yapısını bozar, bu nedenle daha fazla bakım yapılmasını zorlaştırır'

'Belge üretimi' ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

'Dokümanlar, okuyucuyu daha ayrıntılı teknik tanımlamalara yönlendirmelidir'

'Geliştirme/Bakım Ücretleri' ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

'İyi test sonuçlarına sahip programlar daha az düzeltici bakıma ihtiyaç duyarlar'

'Değişim süreçleri' arasında hangisi yer alır?

'Gereksinim güncelleme'

'Bakım personelinin deneyimsizliği ve uygulama alanına yabancı olması' hangi soruna yol açabilir?

'Sistemin karmaşıklığını artırabilir'

Bu quiz, yazılım bakım süreci, sistem dokümantasyonu, program geliştirme dinamikleri, bakım masrafları ve bakım ölçümü konularını kapsamaktadır. Ayrıca programın değiştirilmesi, bakım yönetimi, sistem gereksinimlerinin değişimi ve bakım maliyetleri gibi konuları içermektedir.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser