What is Social Psychology

DistinguishedSurrealism avatar
By DistinguishedSurrealism

Quiz

Flashcards

12 Questions

Wat is een uitgangspunt van sociale psychologen met betrekking tot experimenteel onderzoek?

Wat is de rol van waarden in de sociale psychologie volgens de tekst?

Wat is het belangrijkste verschil in de manier van kennis vergaren tussen sociaal psychologen en anderen volgens de tekst?

Wat is het standpunt van sociale psychologen over de rol van waarden volgens de tekst?

Wat is het uitgangspunt van sociale psychologen met betrekking tot de hoeveelheid kennis die één enkel onderzoek kan opleveren?

Wat is het voornaamste verschil tussen sociaal psychologen en anderen in termen van observatieomgeving?

Wat is het doel van sociale psychologie?

Wat is covert gedrag in de context van sociale psychologie?

Wat is het verschil tussen fundamentele sociale psychologie en toegepaste sociale psychologie?

Hoe paste Kurt Lewin beide vormen van sociale psychologie toe?

Waar ligt de nadruk bij de uitgangspunten van de sociale psychologie?

Wat is overt gedrag in de context van sociale psychologie?

Description

This quiz covers the fundamentals of social psychology, focusing on the influence of social factors on individual behavior and interactions between individuals. It discusses the two types of behaviors - covert and overt, and the role of social psychologists in understanding and studying these behaviors.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free