Wat is vastgoedmarketing?

SnappyWildflowerMeadow avatar
SnappyWildflowerMeadow
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Wat is een ander woord voor onroerend goed?

Vastgoed

Wat is de definitie van marketing?

Het verkopen van producten en diensten naar de doelgroep toe

Wat is het STP-model in marketing?

Segmenteren, Targeteren, Positioneren

Wat staat centraal in marketing van 2015-2025?

Samenwerken met de klant

Wat valt onder particulier vastgoed?

Huizen en bijbehorende grond

Wat is de meest geschikte definitie van vastgoedmarketing?

Het vervullen van behoeften en wensen op het gebied van onroerend goed

Wat maakt particulier vastgoed verschillend van commercieel vastgoed?

Particulier vastgoed richt zich op emotionele marketing, terwijl commercieel vastgoed zich richt op winst

Wat is een belangrijk element van plaatsbeleid in de vastgoedmarketing?

Het segmenteren van doelmarkten op basis van locatie

Hoe staat samenwerken met de klant centraal in de marketing van 2015-2025?

Klanten hebben nu meer invloed op productontwikkeling en -verbetering

Wat is het voornaamste doel van marketing in relatie tot diensten en producten?

Het aantrekkelijk maken van diensten en producten naar de doelgroep toe

Leer meer over vastgoedmarketing, zoals de verschillende aspecten van on- en offline promotie, het STP-model, en de definitie van vastgoed. Ontdek wat vastgoedmarketing allemaal omvat en hoe het verschilt van simpelweg reclame maken.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser