Властивості підприємця

SuperiorButtercup avatar
SuperiorButtercup
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Які риси характеризують підприємницьку діяльність згідно з текстом?

Яка якість є необхідною для підприємницької діяльності згідно з текстом?

Яким чином підприємники можуть проводити ділову діяльність згідно з текстом?

Що становить матеріальну основу підприємницької діяльності?

Що є об'єктами бізнесу?

Що не може займатись бізнесом згідно з наведеним текстом?

Яким чином визначаються суб'єкти підприємницької діяльності України?

Як можна охарактеризувати підприємницьку діяльність згідно з поданою інформацією?

Що таке ліцензія в контексті підприємництва?

Як можна описати підприємця за поданою інформацією?

Description

Дізнайтеся про важливі риси та характеристики, які визначають успішного підприємця. Вивчіть основні якості та здібності, необхідні для успішної підприємницької діяльності.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Entrepreneurial Potential
9 questions
Entrepreneurial Potential
GratifiedSugilite avatar
GratifiedSugilite
Entrepreneurial Traits Quiz
3 questions
Entrepreneurial Traits Quiz
FormidableMoonstone avatar
FormidableMoonstone
Entrepreneurial Traits and Skills
12 questions
Entrepreneurial Characteristics Quiz
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser