Urban Park Designs and Functions

SnappyOnomatopoeia avatar
SnappyOnomatopoeia
·

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Bir komşuluk birimi parkı neyi içerebilir?

Doğa yürüyüş alanları

Kent parklarının işlevleri neler olabilir?

Yemek pişirme alanları

Mahalle parklarında kişi başına ne kadar yeşil alan düşebilir?

$10 m^2$

Kent ormanlarının işlevi nedir?

Bireylere doğayla baş başa kalma fırsatı sağlamak

Bir mahalle, semt veya kent parkının büyüklüğü arttığında ne olabilir?

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı artabilir

Kent parkları hangi tür etkinliklere olanak tanımalıdır?

Avcılık ve balık tutma

Şehir parkları ne tür etkinliklere olanak tanır?

Piknik, yürüyüş, amatör doğa araştırmalarına

Semt parklarının genellikle hizmet verdiği nüfus aralığı nedir?

45-50 bin nüfus

Mahalle parklarının hangi tür etkinliklere uygun düzenlenmesi beklenir?

Spor, seyir, sosyalleşme ve dinlenmeye

Komşuluk birim parkları hangi tür alanları içerir?

Çocuk oyun alanı, dinlenme alanı

Hangisi bir semt parkının özelliklerinden biri değildir?

*Müze kompleksi

Aşağıdakilerden hangisi bir tematik park örneğidir?

*Hayvanat bahçesi

Çocuk Bahçeleri hangi yaş grubuna hizmet etmektedir?

3-6 yaş

Hangisi bir Mahalle Parkı için uygun bir konum kriteridir?

Ulaşım ağlarına yakın olmalıdır

Komşuluk Birimi Parkı kaç kişiye hizmet etmelidir?

3000 - 5000

Park türleri arasında hangisi çocuk oyun bahçelerini içermektedir?

Çocuk Bahçeleri

Hangisi Gezi Yerleri'ni içeren park türlerinden biridir?

Mahalle Parkları

Kişi başına asgari alan 10 m2 olan park türü hangisidir?

Komşuluk Birimi Parkı

This quiz covers the design and functions of urban parks, focusing on their usage in serving multiple neighborhoods, providing opportunities for picnics, amateur nature observation, walking, and sports activities. Topics include thematic parks like zoos, botanical gardens, historical gardens, art parks, and amusement parks.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

The Urban Parks Quiz
3 questions

The Urban Parks Quiz

IssueFreeHyena avatar
IssueFreeHyena
Urban Farming in Paris
5 questions

Urban Farming in Paris

FastPacedLapisLazuli avatar
FastPacedLapisLazuli
Use Quizgecko on...
Browser
Browser