Untitled Quiz

DesirableDahlia avatar
DesirableDahlia
·

Start Quiz

Study Flashcards

22 Questions

Мектеп директорының көшбасшы рөліндегі басты elementтерінің біреуі:

Бейімделу, оқушыларға бағдарлану және ынтымақтастық

Мектеп бағдарламаларына және ресурстарды бөлуге байланысты шешімдерді негіздеу үшін пайдаланылатын мәліметтер түрі:

Деректер

Мектеп қоғамдастығында тұрақты дамуға ықпал ету мақсатындағы іс-әрекет:

Қоршаған ортаға ұқыпты қарау

Мектеп директорының көшбасшы рөліндегі басты ерекшеліктерінің біреуі:

Ашықтық және демократиялық

Оқу үлгерімінің нәтижелерін жақсарту үшін пайдаланылатын әдістердің біреуі:

Дәлелді мәліметтерге негізделген әдістер

Мектеп директорының көшбасшы рөліндегі мақсаты:

Білім беру ландшафтында көшбасшы болу

Мектеп директорының әлеуметтік портретінде қандай рөлді бейнелейді?

Динамикалық және көп қырлы

Мектеп директорының стратегиялық көшбасшылығының негізгі функциялары қандай?

Мектептің болашағы туралы сенімді көзқарас қалыптастырады

Мектеп директорының бейімделу және инновациясының негізгі функциялары қандай?

Оқытудың инновациялық әдістері мен технологияларын қолданады

Мектеп директорының көшбасшылығында қандай сипаттамалар мен аспектілердің бірі?

Стратегиялық көшбасшылық

Мектеп директорының стратегиялық көшбасшылығының қандай мақсаты бар?

Қызметкерлерді, тәрбиешілерді, оқушылар мен ата-аналарды мектептің миссиясы мен мақсаттарына сәйкес келуге шабыттандырады

Мектеп директорының бейімделу және инновациясының қандай мақсаты бар?

Білім беру саясатындағы өзгерістерге бейімделу

Мектеп қоғамдастығы үшін ынтымақтастық мәдениетін дамытуға ықпал ететін тәсіл қандай?

Бірлескен тәсіл

Әр түрлі ортадан келген оқушылар үшін инклюзивті және қонақжай орта құруға ықпал ететін тәсіл қандай?

Инклюзивтілік және әртүрлілік

Әр түрлі арналарды қолдана отырып, барлық мүдделі тараптармен ашық қарым-қатынас жасайтын тәсіл қандай?

Тиімді қарым-қатынас

Мектептегі әртүрлілікті ынталандыру және теңдік мәселелерін шешу үшін стратегияларды жүзеге асыратын тәсіл қандай?

Инклюзивтілік және әртүрлілік

Оқушылардың, ата-аналар мен қызметкерлердің эмоционалдық қажеттіліктеріне жанашырлық пен түсіністік танытатын тәсіл қандай?

Эмоционалды интеллект

Басымдықтарды анықтайды және мұғалімдер мен қызметкерлердің үздіксіз кәсіби дамуын қолдайтын тәсіл қандай?

Кәсіби даму

Оқушылардың әл-ауқаты мен академиялық жетістіктерін бірінші орынға қоятын тәсіл қандай?

Оқушыларға бағдарлану

Мектеп қоғамдастығы үшін этикалық мінез-құлық пен құндылықтарды қалыптастыратын тәсіл қандай?

Этикалық көшбасшылық

Барлық мүдделі тараптардың қауіпсіздігі мен әл-ауқатын қамтамасыз ете отырып, дағдарыстармен тиімді күресу қабілетін көрсететін тәсіл қандай?

Дағдарысты басқару дағдылары

Әкімшілік міндеттерді шешу үшін технологияларды пайдаланады және оқу тәжірибесін жақсартады?

Технологияны жақсы білетін көшбасшылық

Study Notes

Бірлескен тәсіл

 • Мұғалімдер, қызметкерлер мен ата-аналар арасындағы ынтымақтастық мәдениетін дамытуға ықпал етеді.
 • Әр түрлі мүдделі тараптардың басқарушылық шешімдер қабылдауға қосқан үлесін бағалайды.

Қоғамдастыққа қатысуы

 • Жергілікті қоғамдастықпен белсенді қарым-қатынас жасайды және серіктестік қарым-қатынас орнатады.
 • Мектепті қоғамдық қызмет пен ресурстардың орталығы ретінде насихаттайды.

Инклюзивтілік және әртүрлілік

 • Әр түрлі ортадан келген оқушылар үшін инклюзивті және қонақжай орта құрады.
 • Мектептегі әртүрлілікті ынталандыру және теңдік мәселелерін шешу үшін стратегияларды жүзеге асырады.

Тиімді қарым-қатынас

 • Әр түрлі арналарды қолдана отырып, барлық мүдделі тараптармен ашық қарым-қатынас жасайды.
 • Оқушылардың, ата-аналар мен қызметкерлердің проблемалары мен пікірлерін белсенді тыңдайды.

Кәсіби даму

 • Басымдықтарды анықтайды және мұғалімдер мен қызметкерлердің үздіксіз кәсіби дамуын қолдайды.
 • Үздіксіз оқыту мен жетілдіру мәдениетін ынталандырады.

Эмоционалды интеллект

 • Оқушылардың, қызметкерлердің және ата-аналардың эмоционалдық қажеттіліктеріне жанашырлық пен түсіністік танытады.
 • Жанжалдарды жанашырлықпен және сындарлы тәсілдермен шешеді.

Технологияны жақсы білетін көшбасшылық

 • Әкімшілік міндеттерді шешу үшін технологияларды пайдаланады және оқу тәжірибесін жақсартады.
 • Цифрлық сауаттылықты арттыруға ықпал етеді және студенттерді қазіргі әлемнің талаптарына дайындайды.

Оқушыларға бағдарлану

 • Басқару шешімдерін қабылдау кезінде оқушылардың әл-ауқаты мен академиялық жетістіктерін бірінші орынға қояды.
 • Оқушылардың жеке қажеттіліктері мен оқу стилін ескеретін бағдарламаларды іске асырады.

Этикалық көшбасшылық

 • Мектеп қоғамдастығы үшін этикалық мінез-құлық пен құндылықтарды қалыптастырады.
 • Адалдық, бейтараптық және есеп беру мәдениетін қолдайды.

Дағдарысты басқару дағдылары

 • Барлық мүдделі тараптардың қауіпсіздігі мен әл-ауқатын қамтамасыз ете отырып, дағдарыстармен тиімді күресу қабілетін көрсетеді.
 • Ықтимал дағдарыстардың алдын алу және оларды басқару бойынша алдын алу шараларын іске асырады.

Мектеп директорының көшбасшы ретіндегі әлеуметтік портреті

 • Мектептің болашағы туралы сенімді көзқарас қалыптастырады.
 • Қызметкерлерді, тәрбиешілерді, оқушылар мен ата-аналарды мектептің миссиясы мен мақсаттарына сәйкес келуге шабыттандырады және ынталандырады.

Стратегиялық көшбасшылық

 • Мектептің миссиясы мен мақсаттарына сәйкес келуге шабыттандырады және ынталандырады.
 • Қызметкерлерді, тәрбиешілерді, оқушылар мен ата-аналарды оқу бағдарламаларына сәйкес келуге шабыттандырады.

Бейімделу және инновация

 • Оқытудың инновациялық әдістері мен технологияларын қолданады және насихаттайды.
 • Білім беру саясатындағы, оқу жоспарларындағы және қоғам үрдістеріндегі өзгерістерге бейімделеді.

Деректер негізінде шешім қабылдау

 • Оқу үлгеріміне, мектеп бағдарламаларына және ресурстарды бөлуге байланысты шешімдерді негіздеу үшін деректерді пайдаланады.
 • Нәтижелерді жақсарту үшін дәлелді мәліметтерге негізделген әдістерді енгізеді.

Қоршаған ортаға ұқыпты қарау

 • Мектеп қоғамдастығында тұрақты дамуға және экологиялық хабардарлыққа ықпал етеді.
 • Экологиялық таза әдістер мен бастамаларды енгізеді.

Ашықтық

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser