quiz image

14

GoodLeprechaun avatar
GoodLeprechaun
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

9 Questions

Koja je od sljedećih tvrdnji točna?

I A i B su istiniti

Koja od sljedećih tvrdnji točna u vezi točke prisile?

B i C

Što od sljedećeg nije tradicionalna značajka za otklanjanje pogrešaka koja se koristi za pronalaženje pogrešaka u VI:

Zaustavite vrijednosti

Možete koristiti sve sljedeće vrste podataka kao ulaze u terminal za odabir slučaja osim:

Parovi

Varijante se koriste za sve sljedeće osim:

Pretvaranje podataka iz fiksne točke u podatke s pomičnim zarezom

Što od sljedećeg NIJE sastavni dio klastera grešaka?

VI ime

Koje od sljedećih izjava u vezi s indeksom nizova nisu točne:

Indeks se kreće od 1 do nc

Koji način ažuriranja grafikona iscrtava nove podatke s lijeva na desno, zatim briše grafikon i iscrtava novije podatke?

Dijagram djelokruga

Klasteri pružaju korisniku koje od sljedećih pogodnosti?

A i C

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser