Transport and Transport Documents 2.3.1-2.3.2.1

TransparentNewYork avatar
TransparentNewYork
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Een zeevaartconnossement dient als vervoersovereenkomst, maar niet als ontvangstbewijs.

False

Een zeevaartconnossement moet opgesteld worden in 5 basisexemplaren, waarvan 2 exemplaren verhandelbaar zijn.

False

Een zeevaartconnossement kan worden uitgeschreven in meerdere niet-originele exemplaren met de vermelding 'negotiable copy'.

False

Een luchtvrachtbrief kan worden opgesteld door een luchtvrachtagent of de vervoerder.

True

Een luchtvrachtbrief bevat altijd de vermelding van het aantal uitgeleende paletten.

False

De ladingbenodigdheden, zoals een speciaal zeil, worden vermeld op de luchtvrachtbrief.

True

Een luchtvrachtbrief bestaat uit 5 originelen en 6 kopieën.

False

Het volumegewicht wordt berekend door de lengte, breedte en hoogte van de goederen te vermenigvuldigen en te delen door 6000.

True

Wanneer het volumegewicht kleiner is dan het werkelijke gewicht, moet er worden betaald voor het werkelijke gewicht.

False

Een verplichte vermelding op de Bill of Lading is de naam van de afzender.

False

Een binnenvaartconnossement dient als een titel van bezit, in tegenstelling tot een Bill of Lading.

False

Een CMR-vrachtbrief is altijd op naam opgemaakt.

True

Een CIM-vrachtbrief is geen vervoerscontract.

False

Op de CIM-vrachtbrief moet de afzender zelf invullen wat de vorm van vervoer is.

True

De CMR-vrachtbrief is opgemaakt in 5 exemplaren.

False

Study Notes

Zeevaartconnossement

 • Dient als vervoersovereenkomst, maar niet als ontvangstbewijs
 • Moet opgesteld worden in 5 basisexemplaren, waarvan 2 exemplaren verhandelbaar zijn
 • Kan worden uitgeschreven in meerdere niet-originele exemplaren met de vermelding 'negotiable copy'

Luchtvrachtbrief

 • Kan worden opgesteld door een luchtvrachtagent of de vervoerder
 • Bevat altijd de vermelding van het aantal uitgeleende paletten
 • Ladingbenodigdheden, zoals een speciaal zeil, worden vermeld op de luchtvrachtbrief
 • Bestaat uit 5 originelen en 6 kopieën
 • Het volumegewicht wordt berekend door de lengte, breedte en hoogte van de goederen te vermenigvuldigen en te delen door 6000
 • Wanneer het volumegewicht kleiner is dan het werkelijke gewicht, moet er worden betaald voor het werkelijke gewicht

Bill of Lading

 • De naam van de afzender is een verplichte vermelding op de Bill of Lading

Binnenvaartconnossement

 • Dient als een titel van bezit, in tegenstelling tot een Bill of Lading

CMR-vrachtbrief

 • Is altijd op naam opgemaakt
 • Is opgemaakt in 5 exemplaren

CIM-vrachtbrief

 • Is geen vervoerscontract
 • Op de CIM-vrachtbrief moet de afzender zelf invullen wat de vorm van vervoer is

This quiz covers various forms of transportation including sea, inland waterway, road, rail, and air transport. It also explores transportation documents, international agreements, uniform conditions and documents, efficiency, and conflict avoidance. Topics include the Bill of Lading, lawful holder, tradability, and its function as a receipt.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser