The Rise and Fall of the Ottoman Empire

ExceptionalDulcimer avatar
ExceptionalDulcimer
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Osmanlı İmparatorluğu'nun 17. yüzyılın başlarından itibaren yaşadığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı İmparatorluğu'nda 17. yüzyılın başlarından itibaren görülen durumun en önemli değişimlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyılda dünyanın en büyük güçlerinden biri haline gelmesinde aşağıdakilerden hangisi tayin edici olmuştur?

Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyılda dünyanın en büyük güçlerinden biri haline gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Osmanlı İmparatorluğu'nda 17. yüzyılın başlarından itibaren iktisadî ve askerî yapıda görülen değişikliklerin sebep olduğu döneme ne denilmektedir?

Hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nda 16. yüzyılda dünyanın en büyük güçlerinden biri hâline gelmelerinde etkili olmuştur?

Osmanlı İmparatorluğu'nun sarıca ve sekban denilen paralı askerlerle yaşadığı sorunlar nelerdir?

Osmanlı İmparatorluğu'nu zora sokan uzun ve başarısız savaşların sonuçları neler olmuştur?

Osmanlıİmparatorluğu'nda hangi dönemler imparatorluğun yeniden toparlandığı dönemler olarak öne çıkmıştır?

Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihinde psikolojik bir kırılma noktası olan antlaşma hangisidir?

Description

Bu quiz, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyıldaki yükselişi ve 17. yüzyıldaki zorlukları ele almaktadır. Askeri yapı, hükümdarlık anlayışı, toprak düzeni, vergi sistemi ve iktisadi değişiklikler gibi önemli konuları içermektedir.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser