The Picture of Dorian Gray Excerpt Quiz

InspiringBromeliad avatar
InspiringBromeliad
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Як Доріан відчував себе, коли повертався додому?

Знеславив себе, спаплюжив душу, сповнив потворністю уяву

Чому Доріан згадав про незаплямовану чистоту своєї юності?

Доріан згадав про чистоту своєї юності, яку назвав лорд Генрі рожевою.

Які почуття Доріана стосовно його дій виникали у нього?

Він усвідомлював, що зганьбився, але справляв страшенну насолоду.

Що відчував Доріан стосовно своєї майбутності?

Він сумнівався, чи є для нього надія на виправдання.

Яким він уявляв своє ставлення до інших людей?

Він знав, що справляв згубний вплив на інших.

Чому Доріан почав ненавидіти свою вроду?

Він почав ненавидіти свою вроду, оскільки вважав, що саме вона знівечила його життя та молодість.

Як Доріан пояснював свої вчинки перед зеркалом?

Доріан пояснював свої дії перед зеркалом ненавистю до своєї вроди та молодості, яку він вважав лише маскою та глумом.

Чому смерть художника не була причиною Доріанового мучіння?

Доріана мучила не смерть художника, а смерть його власної душі в живому тілі, яку він відчував після побачення портрету.

Які бажання мав Доріан стосовно нового життя?

Доріан бажав очистити своє життя від гріхів та стерти з портрету всі сліди злочинних пристрастей.

Які емоції викликали в у Доріана слова закоханої особи щодо його вроди?

Слова закоханої особи про вроду Доріана викликали в нього ненависть до власної зовнішності.

Test your knowledge of 'The Picture of Dorian Gray' by answering questions based on the provided excerpt. Explore themes of youth, corruption, and influence in this classic novel by Oscar Wilde.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

The Picture of Dorian Gray Quiz
3 questions
The Picture of Dorian Gray
5 questions

The Picture of Dorian Gray

TimeHonoredUvite1419 avatar
TimeHonoredUvite1419
The Picture of Dorian Gray Summary
46 questions
The Selfish Giant by Oscar Wilde
28 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser