quiz image

The Importance of Fire

LeadingHurdyGurdy avatar
LeadingHurdyGurdy
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Вогонь завжди залишається другом, якщо людина правильно з ним поводиться.

False

Вогонь не використовували тирани для досягнення своїх цілей.

False

Пожежа може виникнути лише через несправність печі або димоходу.

False

Ейнштейн вважав, що атомна енергія не небезпечна для людства.

False

Вогонь залишив свої сліди лише в історії одного народу.

False

Чому люди дивляться на Вічний вогонь біля пам’ятників героям?

Вони вшановують пам’ять та героїзм тих, що воювали за Батьківщину.

Як відбувається передача вогню для запалення Вічного вогню?

Бігуни, велосипедисти, веслярі та інші атлети несуть вогонь у смолоскиповій естафеті.

Яка головна ідея групи «Вогонь – ворог»?

Вогонь може бути як другом, так і ворогом залежно від ставлення людини до нього.

Чому автор називає вогонь супутником війн?

Вогонь завжди приносить негативні наслідки, особливо під час воєн.

Як пояснює Ейнштейн небезпеку атомної енергії для людства?

Прирівнює атомну енергію до безпечної коробки сірників, якщо правильно нею користуватися.

Learn about how fire has been crucial for human survival and progress, providing light, warmth, and helping overcome harsh climates. Discover how fire has reduced human dependence on nature, making it essential for various aspects of life from homes and schools to factories and agriculture.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser