Test znanja o zgodovini Koroške

AccurateRetinalite avatar
By AccurateRetinalite

Quiz

Flashcards

20 Questions

Kdaj je nastala Samova plemenska zveza?

Katera politična tvorba je bila Karantanija?

Kdaj je Karantanija zaprosila Bavarsko za pomoč?

Katera škofija je posvečala prve cerkve na območju Karantanije?

Katera metoda je dovoljevala poganske šege s krščansko vsebino?

Kdo je bil prvi knez, ki je sprejel krščanstvo?

Katera fevdalna rodbina je bila najmočnejša na Hrvaškem?

Kateri dokument je omogočil Celjskim grofom pridobitev regalij?

Katera mesta na Slovenskem so nastala zaradi obrambe pred Turki?

Katera stavba je bila prva samostanska stavba?

Katera cerkev je bila prva župnijska cerkev v Mariboru?

Katera cerkev je bila prva župnijska cerkev v Ptuj?

Katera cerkev je bila prva župnijska cerkev v Kamniku?

Katera cerkev je bila prva župnijska cerkev v Selu?

Kakšni so bili vzroki za selitev slovanskih plemen v vzhodno alpski prostor?

Kako so se Slovani naselili v vzhodno alpski prostor?

Katera območja v vzhodno alpskem prostoru so zajemala slovansko poselitveno območje?

Kaj so ministeriali?

Kakšne so bile faze kolonizacije na Slovenskem?

Kako so se oblikovale slovenske zgodovinske dežele?

Description

Koroška in njena zgodovina: Testirajte svoje znanje o zgodovini Koroške, vključno s politično vlogo, kneževino Karantanijo in vzpostavljanjem zemljiških gospostev. Pridobite vpogled v bogato preteklost tega pomembnega kraja.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

The Themes of 1 Corinthians 2
10 questions
M.Min 13-16 2 Cor. Assignment and Exam
25 questions