Test z informatických pojmov a konceptov v oblasti výpočtových systémov

LushViolet avatar
By LushViolet

Quiz

Flashcards

5 Questions

Je informatika synonymom pre počítačovú vedu a výpočtovú techniku?

V niektorých krajinách sa termín „informatika“ používa ako ekvivalent pre informačné systémy, informačnú vedeckosť a iné teoretické alebo praktické oblasti?

Vo Veľkej Británii sa termín „informatika“ prekladá ako informačné a počítačové vedy?

V Nemecku zodpovedá termín „informatika“ moderným počítačovým vedám?

V Spojených štátoch sa termín „informatika“ používa predovšetkým v kontexte dátových vied, knižničnej vedy a ich aplikácií v zdravotníctve?

Description

Test z informatických pojmov a konceptov v oblasti výpočtových systémov. Skúste si overiť svoje znalosti z oblasti informatických vied a pochopiť centrálne pojmy transformácie informácií.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Computer Science vs
10 questions
Computer Science vs
GaloreForethought avatar
GaloreForethought
Computing Disciplines Quiz
10 questions
Computing Disciplines Quiz
ProfoundNovaculite1818 avatar
ProfoundNovaculite1818
Conceptos básicos de informática
12 questions