Srednji vijek i Velika seoba naroda - kviz o povijesnim događajima

BetterKnownHope avatar
By BetterKnownHope

Quiz

Flashcards

5 Questions

Koje se ime koristi kao drugi naziv za Istočno Rimsko Carstvo i zašto?

Koja je najvažnija mjera cara Heraklija?

Koje narodi u 9. i 10. stoljeću počinju pljačkati po Europi?

Gdje od 9. stoljeća žive Madari?

Kako i od čega su živjeli Arapi?

Description

Quiz o srednjem vijeku i Velikoj seobi naroda. Testirajte svoje znanje o razdoblju srednjeg vijeka, Velikoj seobi naroda, hunskom vođi, Bizantskom Carstvu, Rimskom Carstvu, caru Herakliju, Franačkoj i njenim vladarima te Zborniku građanskog prava

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Medieval History
5 questions
Medieval History
TenaciousKnowledge avatar
TenaciousKnowledge
Medieval History and Monetary Economies
5 questions