Sfântul Ioan Botezătorul Quiz

HumbleVirginiaBeach avatar
HumbleVirginiaBeach
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Cine a fost trimis de Dumnezeu să arate oamenilor pe Mesia prin botez cu apă?

Sfântul Ioan

Ce eveniment a avut loc când Iisus Hristos a fost botezat de Sfântul Ioan?

O pasăre a venit peste Iisus

Ce a exclamat Sfântul Ioan la vederea lui Iisus după botez?

Iată Mielul lui Dumnezeu

Ce descoperire divină a avut loc la Botezul Domnului?

S-a arătat întreaga Sfântă Treime

În numele cui se realizează botezul creștin conform textului?

În numele Sfintei Treimi

Ce spunea prorocul Maleahi despre Înaintemergătorul Domnului?

Că va pregăti calea înaintea feței Mântuitorului

Cum era îmbrăcat Sfântul Ioan Botezătorul?

Cu o haină din păr de cămilă

Ce mâncare specifică consuma Sfântul Ioan Botezătorul în deșert?

Miere sălbatică și lăcuste

Ce le cerea Sfântul Ioan Botezătorul vameșilor să nu facă?

Să nu pună taxe mai mari decât era îngăduit

Ce activitate religioasă desfășura Sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordan?

Îi boteza pe oameni cu apă

Study Notes

Sfântul Ioan Botezătorul

 • Sfântul Ioan Botezătorul, fiul preotului Zaharia și al Elisabetei, a fost cel mai mare proroc care s-a născut vreodată.
 • Mântuitorul Hristos îl consideră cel mai mare dintre cei născuți din femeie.
 • Prorocul Maleahi, în Vechiul Testament, l-a prefigurat pe Sfântul Ioan Botezătorul, spunând: "Iată, Eu trimit pe îngerul Meu și va găti calea înaintea feței Mele".

Viața și activitatea

 • Sfântul Ioan Botezătorul a trăit o viață de asceză în deșert, fiind numit înger în trup.
 • Era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă și avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului.
 • Se hrănea cu miere sălbatică și lăcuste.
 • Le cerea oamenilor să se pocăiască și să-și îmbunătățească relațiile dintre ei.

Botezul

 • Sfântul Ioan Botezătorul îi boteza pe oameni cu apă, în râul Iordan, îndemnându-i: "Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor".
 • El a fost trimis de Dumnezeu să facă această lucrare ca să-L arate oamenilor pe Mesia.

Vizita lui Iisus Hristos

 • Însuși Domnul Iisus Hristos a venit la Sfântul Ioan Botezătorul să primească botezul.
 • La îndemnul Domnului, Sfântul Ioan a acceptat să-L boteze.
 • În momentul botezului, cerurile s-au deschis, și Duhul lui Dumnezeu S-a văzut pogorându-Se ca un porumbel și venind peste El.

Profeția și descoperirea divină

 • Sfântul Ioan Botezătorul a profețit că Hristos este Mielul care ridică păcatele lumii.
 • La Botezul Domnului S-a arătat întreaga Sfântă Treime, descoperire divină numită Epifanie.
 • Astăzi, botezul creștin se realizează în numele Sfintei Treimi, adică în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Testați-vă cunoștințele despre viața și rolul important al Sfântului Ioan Botezătorul din Biblie. Descoperiți amănunte despre nașterea, mesajul și legătura cu Mântuitorul Hristos.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser