Rousseau's Theorie van Volkssoevereiniteit

UnparalleledSardonyx avatar
UnparalleledSardonyx
·

Start Quiz

Study Flashcards

9 Questions

Wat was de juridische uitwerking van de terreur tijdens de Franse Revolutie?

Wat was het basisbeginsel voor de machtsdeling in Europa volgens de vredesordening van Wenen in 1815?

Wat was het doel van de Heilige Alliantie?

Wat was het belangrijkste principe bij de hertekening van de kaart van Europa in 1815?

Welke grootmachten sloten aanvankelijk de Heilige Alliantie?

Welke drastische maatregel nam Maupeou in 1770 om het conflict met de parlementen te beëindigen?

Wat deed Lodewijk XVI na zijn aantreden met betrekking tot het conflict met de parlementen?

Via welke instelling hoopte de Franse regering de parlementen buitenspel te zetten in 1786?

Wat was de eis van de derde stand bij het bijeenroepen van de Staten-Generaal in 1789?

Description

Test je kennis over Rousseau's theorie van de volkssoevereiniteit en zijn kritiek op Hobbes en Locke. Ontdek zijn ideeën over sociaal contract, moraliteit en politieke inrichting.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser