Roman Influence in Legal Systems Quiz

Adamamor095 avatar
By Adamamor095

Quiz

Flashcards

21 Questions

Wat was de staatsgodsdienst tijdens de Romeinse tijd?

Welke taal was de drager van cultuur tijdens de Romeinse tijd?

Wat verdween door onkunde of nalatigheid na de val van het West-Romeinse rijk in 476?

Wat ontwikkelt de Kerk voor het strafrecht dat later zal worden ontwikkeld?

Wat verdwijnt na de val van het West-Romeinse rijk vanwege onkunde of nalatigheid?

Wat werd beschouwd als majesteitschennis tijdens de Romeinse tijd?

Wat waren 'bisdommen' tijdens de Middeleeuwen gelijk aan?

Wat was de eigen rechtbank van de Kerk tijdens de Middeleeuwen?

Wat was de drager van cultuur tijdens de Middeleeuwen?

Welk recht ontwikkelde zich door optekeningen van gewoonte met 'Lex' (wet) en 'Ewa' (traditionele rechtvaardiging)?

Wat is de formele erfopvolging volgens de Salische wet?

Wat is het LEX SALICA voor de Franken?

Wat is het publieke aspect van het formele strafrecht?

Wat is 'faidus' in het materiƫle strafrecht?

Wat is 'fredus' in het materiƫle strafrecht?

Wat is de functie van strafrecht volgens de tekst?

Wat is de betekenis van 'bloed voor bloed' in het strafrecht volgens de tekst?

'Duel' in het gerechtelijk duel betekent:

'Eedhelpers' in strafzaken zijn:

'Koudwaterproef' in strafzaken houdt in dat:

Wat is het doel van de 'Heetwaterproef of gloeiend ijzer' in strafzaken?

Description

Test je kennis over de rechtstreekse Romeinse invloed op de oudste juridische bronnen in onze regio, de rechtsleer door Romeinse ogen zoals Tacitus en Caesar, en de beperkte romanisering van onze gebieden. Ontdek hoe de val van het (West-) Romeinse rijk bijdroeg aan het verdwijnen van bepaalde elementen.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This