Hoofdstuk 1

AltruisticExpressionism avatar
By AltruisticExpressionism

Quiz

Flashcards

8 Questions

Wat is de studie van het waarnemen, onthouden en interpreteren van informatie over onszelf en anderen?

Wat zijn attitudes, emoties en opinies voorbeelden van?

Wat is de studie van de relatie tussen neurologische en sociale processen?

Wat is het doel van fundamenteel onderzoek in de sociale psychologie?

Wat wordt bedoeld met 'onzichtbare instanties' in de context van sociale psychologie?

Wat omvat de werkelijke of gefantaseerde aanwezigheid van anderen volgens sociale psychologie?

Wat wordt bedoeld met 'drie basiscomponenten' in de context van sociale psychologie?

'Studie naar hoe gedachten, gevoelens, motivaties, gedrag van mensen worden beïnvloed door aanwezigheid van anderen' valt onder welk onderzoek?

Description

Explore the scientific study of human behavior and the internal processes such as mental emotions that underlie it. Learn about overt behavior, observable covert behavior, attitudes, emotions, opinions, and social psychology which focuses on how thoughts, feelings, motivations, and behavior are influenced by others' presence and how we influence others.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This