Polinomlar Quizi

FirmerNourishment avatar
By FirmerNourishment

Quiz

Flashcards

3 Questions

Polinomlar, matematikte bir terimdir?

Polinomlar, sadece sabit terimlerden oluşur?

Bir polinomun en yüksek derecesi, polinomun en yüksek katsayısıdır?

Description

Matematik - Polinomlar Quizi: Polinomlar hakkında temel bilgilere sahip misiniz? Bu quiz ile polinomların tanımını, bileşenlerini ve özelliklerini test edin.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Polynomials Sub-Topics Quiz
9 questions
Polynomials Sub-Topics Quiz
InestimableBarbizonSchool avatar
InestimableBarbizonSchool
Understanding Polynomials in Algebra
12 questions