Philosophy of Mind Quiz

IssueFreeDiopside avatar
By IssueFreeDiopside

Quiz

Flashcards

24 Questions

Wat is de betekenis van het begrip 'contiguïteit'?

Wat houdt 'analytische introspectie' in?

Wat is 'empirisme' in de context van kennis?

Wat wordt bedoeld met 'operante conditionering'?

Wat is 'associationisme' in relatie tot kennis?

Wat wordt bedoeld met 'dualisme'?

Wat is het centrum van alle geplande activiteiten in de hersenen?

Wat is het centrum voor ruimtelijke planning en structuur in de hersenen?

Waar is het centrum van visuele prikkelverwerking in de hersenen?

Waar is het centrum van auditieve prikkelverwerking en taal in de hersenen?

Wat wordt bedoeld met 'gedrag wordt bepaald door zowel een biologisch, cognitief als sociaal aspect'?

Welke term verwijst naar netwerken die bestaan uit units or nodes in verschillende lagen waarbij er geen directe connectie is tussen stimulus en response?

Wat houdt de Weber-wet in?

'Prosopagnosie' verwijst naar:

'Visuele agnosie' verwijst naar:

'Hemineglect' verwijst naar:

Wat is het centrum van visuele prikkelverwerking in de hersenen?

Wat wordt bedoeld met 'connectionisme'?

'Prosopagnosie' verwijst naar:

Wat houdt rationalisme in volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'dualisme' volgens de tekst?

Wat is de betekenis van het begrip 'contiguïteit' volgens de tekst?

Wat wordt bedoeld met 'associationisme' in relatie tot kennis volgens de tekst?

Wat is de betekenis van 'operante conditionering' volgens de tekst?

Description

Test your knowledge on philosophical concepts related to the mind and consciousness. Explore ideas such as rationalism, empiricism, introspection, and mnemonics.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This