Pambansang Badyet ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas 2024

RestfulChicago avatar
By RestfulChicago

Quiz

Flashcards

6 Questions

Ang ______ ng isang mag-aaral ay ginagamit pang gupit ng mga materyales para sa kanilang papel sa edukasyon.

Subalit ang ______ ng pamahalaan ay tila ginagamit upang putulin ang karapatan ng bawat estudyanteng Pilipino na nasa laylayan.

Kabilang ang Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas sa maaapektuhan sa inihaing pambansang ______ ng gobyerno para sa taong 2024.

Ang mga State Universities and Colleges (SUCs) ay haharap sa kabawasan na 5.75 porsyento kumpara sa kanilang ______ noong nakaraang taon.

Madalas magkaroon ng power outages sa PUP. Giba ang ______ wing nito, kaya naman iilan lamang na silid ang nagagamit.

Partikular na sa College of Information and Science kung saan ang mga mag-aaral ay matiyagang nagsasalitan sa ______ para makagamit ng mga kagamitan.

Description

Alamin ang epekto ng pambansang badyet ng gobyerno para sa taong 2024 sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas at iba pang State Universities and Colleges (SUCs) sa Pilipinas.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free