Pagsasanay sa Mga Elemento ng Dula

RosyHope avatar
By RosyHope

Quiz

Flashcards

6 Questions

Ano ang tawag sa mga pangunahing tauhan sa isang dula?

Ano ang tawag sa pinakamalakas na pagtatalo o labanan sa dula?

Ano ang tawag sa paghuhudyat sa pangyayari o tema sa dula?

Ano ang elemento ng dula na tumutukoy sa tagpuan at panahon ng kwento?

Ano ang tawag sa elemento ng dula na naglalaman ng mga pangyayari o kaganapan sa kwento?

Sino ang tinutukoy ng elemento ng dula na nagdadala ng kwento at may kakayahang magpabago sa sitwasyon?

Description

Subukan ang iyong kaalaman sa mga elemento ng dula sa pagsagot sa mga tanong na ito. Alamin ang mga tawag sa mga pangunahing tauhan, pagtatalo, at paghuhudyat sa dula sa pagsasanay na ito.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Play Essentials
10 questions
Play Essentials
InvaluableLake9460 avatar
InvaluableLake9460
Elements of Drama Quiz
15 questions
Elements of Drama Quiz
SmittenTigerSEye avatar
SmittenTigerSEye
Understanding Drama Prologues
15 questions