Online Sınav ve Alıştırma Hazırlama Araçları

UnaffectedTransformation avatar
UnaffectedTransformation
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Öğretmenlerin sınav ve alıştırma kağıtları hazırlarken en büyük uğraşı hangisidir?

Web araçları kullanarak sınav hazırlamak

ISpring Suite ile neler yapabilirsiniz?

Etkileşimli resimler oluşturmak

The Teacher's Corner web sitesinde hangi türde içerik hazırlayabilirsiniz?

Çoktan seçmeli testler

Öğretmenlerin sınav hazırlama sürecinde hangi program çok kullanışlıdır?

iSpring Suite

Hangi araç sayesinde The Teacher's Corner web sitesinde kolayca bulmacalar hazırlayabilirsiniz?

The Teacher's Corner

'14 farklı soru şablonu ile online test oluşturabilirsiniz' ifadesi hangi aracın özelliğini tanımlar?

iSpring Suite

Online alıştırma hazırlama araçları hangi derslerde kullanılabilir?

Tüm branşlarda

ArmoredPenguin sitesinde hangi tür alıştırmalar hazırlanabilir?

Kelime avı ve bulmaca alıştırmaları

Testhazirla.net sitesinde hangi tür sınavlar hazırlanabilir?

Yaprak test veya deneme sınavları

Online alıştırma hazırlama araçları hangi dilde hizmet vermektedir?

İngilizce

"Make worksheet" butonuna basıldığında ne yapılmalıdır?

"PDF olarak kaydet" seçeneği belirlenmeli

Superkids.com sitesi hangi branşlardaki öğretmenlere hitap etmektedir?

İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri öğretmenlerine

Bu quizde online sınav hazırlama ve test oluşturma ile ilgili 7 farklı araç tanıtılacaktır. Eski yöntemlerden ileri teknolojiye kadar sınav kağıtlarını nasıl hazırlayabileceğinizi öğrenmek için bu quiz'e göz atın.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser