Quiz o piosence "Miauczy kotek

FearlessTrust avatar
By FearlessTrust

Quiz

Flashcards

3 Questions

Które zwierzę jest opisane w tekście?

Co kotek miał w miseczce?

Co się stało z miseczką po tym, jak kotek wypił mleczko?

Description

Quiz o piosence "Miauczy kotek: miau!" - Sprawdź swoją wiedzę na temat popularnej piosenki dla dzieci o małym kotku, który marzy o miseczce mleka. Czy znasz tekst piosenki i potrafisz uzupełnić luki? Przekonaj się, czy jesteś prawdziwym znawcą tej uroczej melod

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Animal Identification Quiz
3 questions
Reading Comprehension: Animal Harmon
4 questions
Animals in the Text Quiz
4 questions