Quiz o kasztanach i żołędziach - jesienna skarbnica przyrody

AwedForethought avatar
By AwedForethought

Quiz

Flashcards

5 Questions

Kto niesie złote liście jesienią?

Co można wyczarować z kasztanów i żołędzi?

Co robi wiewiórka w lesie?

Kto leczy drzewa, wystukując rytm?

Co się dzieje z liśćmi, gdy wieje wiatr?

Description

Quiz o jesiennych skarbach - kasztanach i żołędziach. Sprawdź swoją wiedzę na temat tych jesiennych owoców, ich zastosowania i ciekawostek. Czy jesteś gotowy na wycieczkę do Kasztanowo-żołędziowego świata?

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

The Autumn Vocabulary Quiz
6 questions
The Autumn Vocabulary Quiz
TemptingEmerald8793 avatar
TemptingEmerald8793
Mid-Autumn Festival Translation
6 questions
Mid-Autumn Festival Translation
EntrancingSunstone2962 avatar
EntrancingSunstone2962
Early Autumn by Langston Hughes
16 questions
Autumn Molecules Quiz
12 questions
Autumn Molecules Quiz
EnchantingWalnutTree avatar
EnchantingWalnutTree