Normative Issues in Philosophy

Adamamor095 avatar
By Adamamor095

Quiz

Flashcards

28 Questions

Filosofie wordt beschouwd als de moederwet, waaruit andere wetenschappen gegroeid zijn of op onderbouwd zijn. Dit wordt ook wel ____ genoemd.

Welke tak van filosofie houdt zich bezig met schoonheid en kunst?

Wat onderzoekt de metafysica met betrekking tot de werkelijkheid?

Wat houdt de ethiek of moraalfilosofie zich voornamelijk mee bezig?

Wat is de oplossing voor normatieve problemen waarbij iets toegelaten mag worden?

Welk aspect bepaalt ongerelateerde normatieve problemen?

Volgens Immanuel Kant moeten de juistheid van handelingen gebaseerd worden op absolute gedragsregels.

De intentiemoraal stelt dat goede handelingen voortkomen uit de intentie om een regel te volgen, ongeacht de gevolgen.

Volgens Kant moeten mensen altijd handelen volgens regels waarvan ze kunnen aannemen dat elk mens met rationele wil deze zal volgen.

Eenmaal een persoon zelf een oplossing heeft gekozen voor een probleem, zal hij begrijpen waarom iemand anders een andere keuze zou maken.

Volgens Kant moeten we onze medemens nooit alleen als middel zien, maar ook altijd als doel.

Volgens Kant moeten we altijd rekening houden met de gevolgen van onze handelingen, zelfs als dit ten koste gaat van het respect voor de menselijke waardigheid.

Volgens Kant is pedofilie intrinsiek slecht, omdat het tegen universele wetten ingaat.

Volgens Kant moeten we allemaal ons best doen om betere mensen te worden, zelfs als dit betekent dat we onze vrije wil moeten opgeven.

Volgens Kant is het feit dat pedofielen zo geboren worden, geen reden om hun gedrag als moreel acceptabel te beschouwen.

'Ought implies can' impliceert dat zonder vrije wil, moraal niet mogelijk is en we alleen over absolute beginselen kunnen spreken.

Geloof kan een bron van ethiek zijn, maar telt niet als argumentatie voor morele beslissingen?

Socrates beweert dat Goden bepaald gedrag voorschrijven omdat het op zichzelf moreel is?

Volgens de tekst is stelen op zichzelf immoreel, ongeacht de mening van God?

Emoties worden in de tekst afgewezen als betrouwbare basis voor morele beslissingen?

Feitelijke toestand kan worden gebruikt als argument voor rechtvaardiging volgens de tekst?

Juridisch kader dekt alle normatieve problemen volgens de tekst?

Rationele argumenten worden in de tekst geïdentificeerd als in strijd met geloof, emoties of feitelijke toestand?

Incestuele relaties worden in Duitsland verboden?

Het helpen van een kind in nood wordt in de tekst genoemd als een morele plicht?

Volgens Peter Singer zijn er rationele argumenten om onderscheid te maken in de behandeling van kinderen?

Utilitarisme meet de morele waarde van een handeling aan de bijdrage die ze levert aan algemeen nut?

Hedonisme is gebaseerd op het idee dat nutbalans moet worden bekeken los van idealen en principes?

Description

Explore the normative problems and apparent solutions in philosophy, including the areas of epistemology, metaphysics, and aesthetics. Delve into the nature, origin, and conditions of the scope of knowledge, the study of reality beyond sensory perception, and the philosophy of art and beauty.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free