Neuropsychology Clinical 4th Grade - Trastorns de l'Atenció

HaleQuatrain avatar
By HaleQuatrain

Quiz

Flashcards

28 Questions

Què és la síndrome confusional aguda (SCA)?

Quina és la principal característica de la Síndrome Confusional Aguda (SCA)?

Què representa la Síndrome Confusional Aguda (SCA) més que una malaltia en si mateixa?

Per què és important detectar ràpidament la Síndrome Confusional Aguda (SCA)?

Quina és la relació entre la Síndrome Confusional Aguda (SCA) i la disfunció cerebral?

Quina és una característica clau de la síndrome confusional agut segons el text?

Quina és la principal funció dels neuropsicòlegs davant d'un pacient amb Síndrome Confusional Aguda (SCA)?

Quina és una conseqüència freqüent de la síndrome confusional agut segons el text?

Quin percentatge aproximadament de pacients amb síndrome confusional agut acaben morint en un període breu de temps segons el text?

Quin trastorn atencional greu es pot observar en la síndrome confusional agut segons el text?

Quina és una característica clau de les fluctuacions en l'estat d'hipoactivitat i hiperactivitat en pacients amb síndrome confusional agut segons el text?

Quina és una conseqüència freqüent de l'alteració del ritme son-vigília en pacients amb síndrome confusional agut segons el text?

Quin és un dels principals problemes d'una exploració neuropsicològica en pacients amb síndrome confusional agut segons el text?

Quina és la principal característica de la Síndrome Confusional Aguda (SCA)?

Quina és una conseqüència freqüent de la síndrome confusional agut segons el text?

Quina és la relació entre la Síndrome Confusional Aguda (SCA) i la disfunció cerebral?

Quin trastorn atencional greu es pot observar en la síndrome confusional agut segons el text?

Què representa la Síndrome Confusional Aguda (SCA) més que una malaltia en si mateixa?

Per què és important detectar ràpidament la Síndrome Confusional Aguda (SCA)?

Quina és una conseqüència comuna de l'alteració del ritme son-vigília en pacients amb síndrome confusional agut, segons el text?

Què provoca la desorientació en temps, espai i persona en pacients amb síndrome confusional agut, segons el text?

Quin percentatge aproximat de pacients amb síndrome confusional agut acaben morint en un període breu de temps, segons el text?

Quina és una característica clau de les fluctuacions en l'estat d’hipoactivitat i hiperactivitat en pacients amb síndrome confusional agut, segons el text?

Quin és un dels principals problemes d'una exploració neuropsicològica en pacients amb síndrome confusional agut, segons el text?

Quina és la relació entre la Síndrome Confusional Aguda (SCA) i la Síndrome de Wernicke-Korsakoff, segons el text?

Quina és la principal característica de la Síndrome Confusional Aguda (SCA) segons el text?

'Mai s’ha de realitzar una exploració neuropsicològica en pacients amb SCA' segons el text. Quin és el raonament principal darrere d'aquesta afirmació?

'En quant a la resolució, el 10-15% són hospitalitzats i el 25% mor en un període breu de temps.' Quina conclusió es pot treure d'aquesta informació segons el text?

Description

Test de Neuropsicologia TEMA 3: TRASTORNS DE L'ATENCIÓ. Comprova el teu coneixement sobre el síndrome confusional aguda (SCA) i altres trastorns de l'atenció en el context de la Neuropsicología Clínica. Preparat per al teu examen amb aquest qüestionari.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Neuropsychology Quiz
9 questions
Neuro clinique Chapitre 1
39 questions
Clinical Neuropsychology Quiz
46 questions
Clinical Neuropsychology Quizlet
16 questions