Mixed Language Phrases Quiz

InstrumentalIris avatar
InstrumentalIris
·

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Waa maxay aragtida qalbiga ee 'Mujhe pyaas laga rahee hai'?

Waa aan arkin

Maxay ahayd waxa ay saadaali kaga dhigaysaa 'we go.bahuth bada'?

Waa tan oo buufinta ah

'Heerka dadka ee wakhtiyeeya' waxaa lagu yiri ____.

Ve chal raha hain rahe

'Merka u naf waaweyn' maxay ka dhigaysaa 'thum badhalich benefi'?

Cajiibinta

'Waxa ku dhacay markii aan aragti ahaan ka dhigay' maxay ku dhihi karaa 'ashe mujhe dhikhaa hai mein mai hee hoon'?

'Aniga oo nolosha haysa'

Test your knowledge of mixed language phrases in this quiz. The phrases include a combination of Telugu and Hindi. See how many you can correctly translate!

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser