Mihai Eminescu: Life and Legacy

GallantIguana avatar
By GallantIguana

Quiz

Flashcards

10 Questions

Mihai Eminescu s-a născut pe 15 ianuarie ______ de ani

Eminescu a fost un călător. Pelerinajul cu 'bastonul în mână' sau, mai târziu, cu ______, a fost decisiv pentru formarea lui ca om, poet

Placa comemorativă de pe clădirea ce se află pe locul casei unde s-a născut Eminescu: 'Pe locul acestei clădiri a fost casa lui Gheorghe Eminovici, în care s-a născut şi copilărit până la vârsta de 4 ani MIHAI ______.'

Mihai Eminescu începe 'călătoria' pe 15 iunie ______, într-o casă frumoasă, somptuoasă, aflată chiar în mijlocul oraşului Botoşani, lângă Biserica Uspenia

Poetul îşi petrece copilăria la Ipoteşti, un sat în care părinţii lui aveau o propietate mică, la 8 km de ______.

Mihai Eminescu continuă studiile la Cernăuţi, un oraş din nordul Bucovinei. În acel moment aparţinea Austriei, astăzi face parte din ______.

Eminescu renunţă la şcoală şi pleacă cu trupa de teatru Fani Tardini – Alexandru Vlădicescu care se afla în turneu la Botoşani şi Cernăuţi. Au prezentat spectacole la Fălticeni, Roman, Piatra Neamţ, Focşani, ______.

La sfârşitul anului 1865 revine la Cernăuţi ca 'privatist' (elev particular). Locuieşte la profesorul Aron Pumnul fiind îngrijitor al bibliotecii ______.

În acelaşi an, în nr. 6 al revistei “Familia” din Pesta îi apare poezia ______.

Pe drum el îşi nota în permanenţă, într-un carnet, o serie de expresii populare pe care le auzea, sau însemnări despre locurile ce le străbătea. A fost perioada de cunoaştere prin contact direct a poporului, a limbii, a obiceiurile şi a realităţilor ______.

Description

Test your knowledge about the life, works, and travels of the acclaimed Romanian poet Mihai Eminescu. Explore his impact on literature as a poet, prose writer, and journalist, and learn more about his formative journeys and experiences.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free