Mezopotamya Uygarlıkları Bilgi Testi

BlamelessEpiphany avatar
By BlamelessEpiphany

Quiz

Flashcards

12 Questions

Mezopotamya uygarlıkları hangi bölgede ortaya çıkmıştır?

Mezopotamya uygarlıklarının en önemli nehirleri hangileridir?

Mezopotamya uygarlıklarının en tanınmış şehirlerinden biri hangisidir?

Mezopotamya uygarlıkları hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

Mezopotamya uygarlıklarının en önemli yazılı belgesi hangisidir?

Mezopotamya uygarlıklarında kullanılan ilk yazı sistemi hangisidir?

Dünya Savaşı hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?

Hangi ülke 2. Dünya Savaşı'nda mihver devletler arasında yer almamıştır?

Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Mezopotamya uygarlıklarının en tanınmış şehirlerinden biri hangisidir?

Mezopotamya uygarlıklarında kullanılan ilk yazı sistemi hangisidir?

Mezopotamya uygarlıklarının en önemli nehirleri hangileridir?

Description

Bu quizde Mezopotamya uygarlıklarıyla ilgili bilgileri test edebilirsiniz. Mezopotamya uygarlıklarının ortaya çıktığı bölge, en önemli nehirleri ve tanınmış şehirlerinden biri hakkında sorular bulunmaktadır. Kendinizi Mezopotamya uygarlıkları konusunda ne kadar bil

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Discover Two Rivers
10 questions
Discover Two Rivers
GutsyAquamarine avatar
GutsyAquamarine
Mesopotamian Civilizations Quiz
10 questions