Medical Terminology in Latin - Life and Health

AstoundedConsciousness243 avatar
By AstoundedConsciousness243

Quiz

Flashcards

22 Questions

Tıbbi Latince'de 'doğuş, hayata gelmek' anlamına gelen terim hangisidir?

Latince'de 'hastalık' anlamına gelen terim hangisidir?

Latince'de 'ölüm' anlamına gelen terim hangisidir?

Mens sana in corpore sano deyimi neyi ifade eder?

WHO'nun açılımı nedir?

Su sayesinde sıhhat anlamına gelen Latince deyim hangisidir?

Sağlık en büyük iyiliktir anlamına gelen Latince deyim hangisidir?

Hastalık oranı anlamına gelen terim hangisidir?

Ölüm sonrası anlamına gelen Latince terim hangisidir?

Ölüm oranı anlamına gelen terim hangisidir?

Tıp bilimi hangi dilde 'İyi olmak, şifa vermek' anlamına gelir?

Tıp alanında 'hekim' anlamına gelen kelime hangi dilde 'iatros' olarak kullanılır?

Çocuk hekimliği hangi dilde 'paediatria' olarak adlandırılır?

Tıp alanında 'ruh hekimliği' hangi dilde 'psychiatria' olarak adlandırılır?

Yaşlılık hekimliği hangi dilde 'geriatria' olarak adlandırılır?

Tıp alanında 'ilaç' anlamına gelen kelime hangi dilde 'medicamentum' olarak kullanılır?

Tıp eğitimi dönemleri içerisinde hangisi 'Klinik öncesi' dönemi ifade eder?

Tıp eğitimi dönemlerinden 'Destek birimleri' ile ilgili olan hangi dönemdir?

Tıp eğitimi dönemlerinden 'Koruyucu hekimlik' dönemi hangisidir?

Tıp alanında 'araştırma görevlisi' anlamına gelen kelime hangi dilde 'Asistan' olarak kullanılır?

Tıp alanında 'eğitmen' anlamına gelen kelime hangi dilde 'Magister' olarak kullanılır?

Bologna Üniversitesi Sistemi öğrencilere ne gibi bir imkan sunar?

Description

Test your knowledge of medical terminology in Latin related to life and health. This quiz covers terms such as 'vita' for life, 'sanitas' for health, and 'morbus' for disease.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Opposites in Medical Terminology
10 questions
Medical Latin Terminology Quiz
20 questions
Medical Latin Terminology Quiz
AstoundedConsciousness243 avatar
AstoundedConsciousness243
Latin Medical Terminology Overview Quiz
20 questions