Manufacturing Resource Planning (MRP) Systems

k0rn3a avatar
k0rn3a
·

Start Quiz

Study Flashcards

39 Questions

Care este principalul obiectiv al sistemului MRP?

Planificarea şi controlul stocurilor de materii prime şi materiale

Pentru ce tip de producţie se pretează în special sistemul MRP?

Producţia de serie - mare şi mijlocie

Ce reprezintă MRP II?

Un sistem computerizat de management al întregului proces de producţie

În ce constă activitatea de bază a firmei în contextul utilizării sistemului MRP?

Planificarea şi controlul stocurilor necesare producţiei

Ce tip de firme au preluat în primul rând sistemul MRP?

Firmele care utilizează lotul optim de fabricaţie

Pentru ce tip de producție este frecvent utilizat sistemul MRP?

Producția de serie - mare și mijlocie

Care sunt cele două categorii principale de rapoarte menționate în text?

Rapoarte primare și rapoarte secundare

Care este obiectul rapoartelor primare menționat în text?

Planificarea şi controlul producţiei şi al stocurilor

Ce reprezintă comenzile planificate menționate în text?

Programare care precizează cantitatea şi momentul comenzilor viitoare

Care este una dintre utilitățile rapoartelor privind controlul performanței?

Evaluarea modului de operare al sistemului

Ce poate crea premisele necesare respectivei întreprinderi de a realiza un avantaj competitiv pe piaţă, conform textului?

Furnizarea informațiilor 'pe loc' asupra diverselor probleme sau cerințe venite din partea clienților

Care este un dezavantaj al nivelului redus al stocurilor menționat în text?

Gradul redus de flexibilitate

Care este unul dintre factorii care contribuie la prejudicii activității de producție, conform textului?

Supradimensionarea necesarului de personal

Ce caracteristică a unui sistem JIT se referă la utilizarea resurselor de producție pentru a asigura un flux uniform de producție?

Continuitatea și gradul maxim de utilizare a capacităților de producție

Care este una dintre premisele impuse pentru îndeplinirea principiului Zero Stocuri, conform textului?

Utilizarea în cadrul programării producției a loturilor minim posibile

Care trăsătură a sistemelor JIT se referă la derularea simplă a procesului de producție, respectând standardele de calitate cerute?

Simplitate

Care este una dintre formele în care se manifestă flexibilitatea în cadrul unui sistem JIT, conform textului?

Flexibilitate în satisfacerea cererii pieței

Care este una dintre caracteristicile unei abordări de tip 'PULL' într-un sistem JIT, conform textului?

Produsul este împins spre piață

Care este una dintre componentele principale ale existenţei şi funcţionării unui sistem MRP?

Programul de producție

Ce reprezintă structurile constructive ale produselor în cadrul unui sistem MRP?

Informații legate de modul de obținere al unei unități de produs finit

Care este unul dintre obiectivele unui program de producție (MPS) în cadrul unui sistem MRP?

Să prevadă cantitățile necesare pentru formarea stocurilor sezoniere

Ce reprezintă evidența stocurilor în cadrul unui sistem MRP?

Cantitățile brute necesare și stocurile existente

Care este rolul procesării datelor în cadrul unui sistem MRP?

Transformarea Intrările în Ieșiri

Ce informații adiționale sunt necesare pentru un sistem MRP II (Manufacturing Requirements Planning)?

Date referitoare la capacitatea de producție și forța de muncă necesară

Care este principalul avantaj al sistemelor ERP?

Diminuează stocarea datelor redundante

Care este una dintre condițiile necesare pentru utilizarea practică a unui sistem MRP?

Planurile să fie relativ stabile, fără abateri semnificative

Care este rolul unui sistem ERP într-o organizație?

Integrarea tuturor funcțiunilor firmei într-un singur sistem informațional computerizat

Care este unul dintre motivele majore pentru care firmele optează pentru un sistem ERP?

Integrarea informațiilor financiare

Care sunt principalele dezavantaje ale sistemelor ERP?

Aplicațiile sunt foarte scumpe și dificil de implementat

Care este principiul de bază al sistemelor de tip Just In Time (JIT)?

Producerea cantității necesare la momentul cerut de locul de muncă următor

Care este unul dintre avantajele directe ale unui sistem JIT, conform textului?

Posibilitatea de a avea un număr mare de lansări

Care este o caracteristică a sistemului PULL menționată în text?

Operează cu nivele reduse ale stocurilor

Care este un dezavantaj major al ineficienței sistemului JIT, conform textului?

Transport și manipulare ineficiente

Care este unul dintre elementele cheie ale unui JIT menționate în text?

Stocuri minime

Conform textului, care este un obiectiv al unui sistem PULL?

Rezolvarea problemelor care pot să apară în cadrul fluxului tehnologic

Ce acțiune ar face ca frecvența mare a reglărilor să devină mai puțin semnificativă, conform textului?

Realizarea reglărilor printr-o simplă apăsare de buton/tastă - obiectiv JIT

Ce determină timpi/cheltuieli de pregătireîncheiere mici, conform textului?

Utilizarea loturilor mici

Care este un criteriu important pentru funcționarea cu succes a unui sistem JIT, conform textului?

"Mediu economic stabil"

"Sistemele PULL produc permanent în scopul satisfacerii cererii pieţei la momentul în cauză", conform textului. Care este efectul opus acestuia, menționat în același context?

"Sistemele de tip PUSH sunt caracteristice producției pe bază de stoc"

Explore the challenges and requirements of implementing Manufacturing Resource Planning (MRP) systems in manufacturing processes. Learn about the necessity of large data quantities, software costs, and network infrastructure for effective MRP execution.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

The Evolution of ERP Systems
10 questions
unitatea4
42 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser