Macro-economic Indicators and Economic Circulation Quiz

WellRoundedAsh avatar
WellRoundedAsh
·

Start Quiz

Study Flashcards

33 Questions

Wat is de rol van de bank in relatie tot gezinnen en bedrijven?

Wat is een kenmerk van een gesloten economie?

Wat zijn voorbeelden van lopende uitgaven van de overheid?

Wat zijn collectieve goederen?

Wat is een kenmerk van een open economie?

Wat is primair inkomen?

Welke belasting betaalt de overheid?

Wat is de rol van de bank in relatie tot investeringen van bedrijven?

Wat wordt bedoeld met macro-economische grootheden?

Wat wordt bedoeld met een gesloten economie?

Wat houden vervangingsinvesteringen in?

Wat wordt bedoeld met economische huishoudingen in het kader van macro-economische grootheden?

Wat wordt bedoeld met uitbreidingsinvesteringen?

Wat is de rol van gezinnen in een gesloten economie zonder sparen en investeren?

Wat is de relatie tussen economische kringlopen en macro-economische grootheden?

Wat wordt bedoeld met financieren van investeringen?

Welke actoren bepalen de geld- en goederenstroom binnen een land?

Wat wordt bedoeld met BBP?

Wat gebeurt er met het spaargeld van gezinnen op de geld- en kapitaalmarkt?

Wat is een voorbeeld van een lopende uitgave van de overheid?

Wat is de rol van de bank in relatie tot investeringen van bedrijven?

Welke actoren bepalen de geld- en goederenstroom binnen een land?

Wat houden vervangingsinvesteringen in?

Wat wordt bedoeld met macro-economische grootheden?

Wat is een kenmerk van een open economie?

Wat wordt verstaan onder primair inkomen?

Wat houden uitbreidingsinvesteringen in?

Wat wordt bedoeld met economische kringlopen?

Wat wordt bedoeld met economische huishoudingen in het kader van macro-economische grootheden?

Wat wordt bedoeld met uitbreidingsinvesteringen?

Wat wordt bedoeld met BBP?

Welke actoren bepalen de geld- en goederenstroom binnen een land?

Wat zijn collectieve goederen?

Description

Test je kennis over macro-economische grootheden en economische kringlopen. Leer over de interactie tussen verschillende actoren zoals bedrijven, buitenland, overheid en gezinnen, en hoe deze de geld- en goederenstroom binnen een land beïnvloeden. Ontdek voorbeelden van macro-economische grootheden zoals het BBP.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser