Lifespan Psychology Chapter 1: Foundations of Lifespan Psychology

HolySeaborgium avatar
By HolySeaborgium

Quiz

Flashcards

31 Questions

Wat is levenslooppsychologie vooral geïnteresseerd in?

Wat is het belangrijkste verschil tussen nature en nurture?

Welke levensfase valt niet onder de ontwikkelingsfasen genoemd in de tekst?

Op welke gebieden richt levenslooppsychologie zich vooral?

Wat wordt bedoeld met '3G’s' in de context van levenslooppsychologie?

Wanneer vindt de organogenese plaats tijdens de prenatale ontwikkeling?

Wat is een voorbeeld van een psychologische omgevingsinvloed tijdens de prenatale ontwikkeling?

Wat zijn de mogelijke liggingen van een baby tijdens het geboorteproces?

Wanneer eindigt de fase van ontsluiting tijdens het geboorteproces?

Welke ontwikkelingsfase van Erikson volgt op het Oraal-sensorisch stadium?

Wat kenmerkt het concreet-operationeel stadium volgens Piaget's cognitieve ontwikkeling?

Wat ontwikkelt zich tijdens het foetale stadium van de prenatale ontwikkeling?

Welk orgaan wordt gevormd uit het exoderm tijdens de prenatale ontwikkeling?

Wat is een voorbeeld van een fysische omgevingsinvloed tijdens de prenatale ontwikkeling?

Welke beweging is een voorbeeld van een reflex tijdens het psychisch functioneren van een foetus?

Waarom worden menselijke baby's hulpeloos geboren in vergelijking met dieren, volgens de tekst?

Wat is het verschil tussen nestblijvers en nestvlieders, volgens de tekst?

Waarom worden mensen als fysiologische vroeggeboorte beschouwd, volgens de tekst?

Waarom is het volgens de tekst noodzakelijk voor menselijke baby's om hulpeloos geboren te worden?

Welke reflex verdwijnt na 2 maanden en bereidt de baby voor op voortbeweging?

Welke reflex verdwijnt na 6 maanden en dient ter bescherming?

Wat is een voorbeeld van een blijvende reflex die ook bij volwassenen voorkomt?

Welke reflex heeft geen functie meer bij baby's, maar had vroeger wel een functie?

Welke reflex verdwijnt na 3 weken en was ter voorbereiding op voeding?

Welke reflex verdwijnt na 3 maanden en had vroeger een functie, maar nu niet meer?

Welke reflex verdwijnt na 4 maanden en was ter voorbereiding op voortbeweging?

Welke reflex blijft in een andere vorm en is ter bescherming?

Welke reflex heeft een onbekende functie en verdwijnt na 8-12 maanden?

Welke reflex blijft na de geboorte latent aanwezig of wanneer de cortex controle verliest over de spieren?

Wat kenmerkt het gedrag van baby's in de actieve slaap volgens de tekst?

Waarom slapen baby's volgens de tekst veel?

Description

This quiz covers the basics of lifespan psychology, including the pre-scientific era, genetic psychology, developmental psychology, and the nature versus nurture debate.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Developmental Psychology Quiz
5 questions
Developmental Psychology Quiz
LionheartedAwareness7214 avatar
LionheartedAwareness7214
Lifespan Developmental Psychology Quiz
5 questions