quiz image

Latin Vocabulary Quiz: Temporal Concepts

SnappyBallad avatar
SnappyBallad
·

Start Quiz

Study Flashcards

42 Questions

Quid significat 'festinare'?

Currere

Quid est synonymum 'ārae'?

Tūmulus

Quid significat 'flammat'?

Incendit

Quid est synonymum 'hiemis'?

Hyems

Quid significat 'dēlūbrum'?

Fanum

'Gladiātor cēdit in arenā.' Quae actio fit?

Decertat in lūdo

'Minae regis terrificant populum.' Quid 'minae' significant?

'Commīnātiōnēs'

Quid significat 'properāre'?

Celeriter agere

Quid est synonymum 'brūmae'?

Hiemis

Quid facit sacerdōs super āram?

Immolat hostiam

Quid collocantur in dēlūbrō deī?

Statuae deōrum

Quid significat 'flammat'?

Ardet

'Hiems' et 'brūma' sunt synonyma quae significat frīgidam ____ tempus.

Hyemis

'Āra' et 'altāre' sunt synonyma quae significat locum ____.

Sacrificiāle

Quae pars orationis est 'festināre'?

Verbum

Quid non est synonymum 'hiemis'?

Tempestas

Quid immolat sacerdōs super āram?

Hostiam

Ubi collocantur statuae deōrum?

In dēlūbrō

Quae pars orationis est 'flammat'?

Verbum

Quid non est synonymum 'ārae'?

Foculus

Quae pars orationis est 'properāre'?

Verbum

Quae actio describitur per 'cingere'?

Circumdāre vel accingere

Quid significat 'hūc' in sententiā 'Hūc eāmus!'?

Ad hunc locum, istuc

Quid facit sol post nūbēs secundum exemplum?

Surgit

Quid petītur pro errore in exemplō 'Pro errore meō veniam petō'?

Remissiō culpae vel erroris

Quae actio gladiātoris describitur in exemplō 'Gladiātor cēdit in arenā'?

Ferīre vel vulnerāre

Quid significat 'illīc' in sententiā 'Illīc multī perīcula sunt'?

In eō locō, ibi

Quae actio silvae describitur in exemplō 'Silva noctū ardet'?

Igne consumī

Quid significat 'cingere'?

Circumdare

Quid significat 'mina' in 'Minae regis terrificant populum'?

Gestus quibus aliquis alium terrere vult

Quid significat 'surgere'?

Ascendere

Quid significat 'illīc'?

In eo loco

'Hūc eāmus!' - Quid 'hūc' significat?

Ad hunc locum

'Gladiātor cēdit in arenā.' - Quae actio fit?

Cedere incipit

'Pro errore meō veniam petō.' - Quid 'veniam' significat?

Remissio culpae

Quid significat 'nivēs' in exemplō 'Hiems multas nivēs adfert'?

Nives

Quae pars orationis est 'immolat' in exemplō 'Sacerdōs hostiam super āram immolat'?

Verbum

Quae pars orationis est 'dēlūbrō' in exemplō 'In dēlūbrō deī statuae collocantur'?

Nōmen

Quod verbum est contrārium 'flammat' in exemplō 'Fābula flammat ad caelum'?

Extinguit

Quod est synonymum 'accelerāre' in definitiōne 'Festināre significat celeriter agere vel properāre'?

Properāre

Quid significat 'frīgidam' in definitiōne 'Hiems significat frīgidam anni tempus'?

Frigidam

Quod est contrārium 'sacrificiāle' in definitiōne 'Āra significat locum sacrificiī, ubi hostiae deīs offeruntur'?

Lupanar

Test your knowledge of Latin vocabulary related to time and speed with this quiz. Learn the meanings and synonyms of words like 'festināre' (to hurry), 'hiems' (winter), and 'āra' (altar). Practice identifying the correct terms in context sentences.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Latin Vocabulary Quiz
15 questions

Latin Vocabulary Quiz

OutstandingIndicolite avatar
OutstandingIndicolite
Saturnalia Vocabulary Quiz - Nouns
11 questions
Latin Vocabulary Flashcards
28 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser