La importància de la literatura

ToughCelebration avatar
By ToughCelebration

Quiz

Flashcards

10 Questions

Quina és la finalitat de la literatura segons el text?

Quina és la diferència principal entre la poesia culta i popular segons el text?

Quin és el propòsit del teatre o art dramàtic segons el text?

Què és un himne segons el text?

Quina és la principal característica de la poesia trobadoresca segons el text?

Quina és la funció principal de la literatura segons el text?

Quin és l'objectiu de la poesia popular segons el text?

Què caracteritza la poesia trobadoresca segons el text?

Quin és el propòsit de l'art dramàtic segons el text?

Quina és la principal diferència entre la poesia culta i la popular segons el text?

Summary

La Funció de la Literatura en la Societat Medieval Catalana

 • La literatura té diverses funcions, incloent-hi l'entreteniment i la comprensió del món i les persones com a testimonis històrics.
 • La literatura té una finalitat estètica, més enllà de ser simplement un text.
 • La literatura té arrels en l'origen oral, amb la voluntat d'explicar històries.
 • L'autoria no és important en la literatura, ja que es valora més la seva funció i significat.
 • La literatura es divideix en diferents gèneres com la prosa narrativa, el teatre i la poesia, cada un amb una funció específica.
 • La poesia està escrita per ser recitada en veu alta, expressant sentiments i emocions.
 • La poesia té un "jo" poètic, mètrica, hemistiquis/cesura i rimes assonants o consonants.
 • La poesia pot ser culta, amb autors coneguts i temes elevats, o popular, amb autors anònims i temes quotidians.
 • La poesia trobadoresca va ser la primera manifestació culta en llengua vulgar a Catalunya.
 • La poesia culta inclou diferents tipus com la cançó, l'alba, la balada, l'ègloga, el plany, l'himne, l'oda i la pastorel·la.
 • La literatura medieval catalana tenia una funció social i cultural important, reflectint la vida i les creences de l'època.
 • La literatura medieval catalana es caracteritza per la seva diversitat de gèneres i la seva capacitat per capturar la complexitat de la societat de l'època.

Description

Quina és la funció de la literatura? Descobreix les diferents finalitats estètiques i l'origen oral de les històries a través d'aquesta prova. Posaràs a prova els teus coneixements sobre la importància de la literatura en la comprensió del món i les seves diverses formes, com la prosa narrativa, el teatre i la poesia.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Medieval England
10 questions
Medieval England
PoeticAgate avatar
PoeticAgate
Medieval England History Quiz
5 questions
Història de Catalunya
14 questions
Història de Catalunya
RestoredWetland avatar
RestoredWetland