Kültürel Peyzaj Quiz

CharmingSynergy avatar
By CharmingSynergy

Quiz

Flashcards

10 Questions

Kültür, E.B. Tylor'a göre nasıl tanımlanmaktadır?

Kültürel peyzajın oluşmasında hangi faktör etkili olacaktır?

Kültür-sanat ortamının oluşmasının kente etkisi nasıl olacaktır?

Kültür yapıları üretiminin devam etmesi için ne gereklidir?

Hangi durum iyi ve kaliteli bilginin doğru olmayanı ve kalitesiz olanı yeneceğini gösterir?

Kültür kavramı nasıl tanımlanabilir?

Teknoloji ve bilgi artışının bazı alanlarda kalitesizliğin yayılmasına neden olabileceği durumu nasıl açıklanabilir?

İyi ve kaliteli bilginin doğru olmayanı ve kalitesiz olanı yeneceğini gösteren durumu nasıl açıklayabiliriz?

Kültür-sanat ortamının oluşmasının kente etkisi nasıl olacaktır?

Kültür yapıları üretiminin devam etmesi için ne gereklidir?

Description

Kültürel Peyzaj Prof. Dr. Füsun Erduran Nemutlu'nun 2022 yılında verdiği dersin konularını içeren bir quiz. Kültür kavramının tanımı ve önemi üzerine odaklanan bu quiz, peyzaj mimarlığı öğrencileri için faydalı bir deneyim sunmaktadır.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Overview of Hindi Language
10 questions
World Regional Geography
6 questions