Klasy materiałów wybuchowych i substancji niebezpiecznych

EyeCatchingLotus avatar
EyeCatchingLotus
·

Start Quiz

Study Flashcards

8 Questions

Na podstawie badań substancje i artykuły wybuchowe klasy 1 podzielono na 6 ______.

podklas

Przykładami niebezpiecznych materiałów wybuchowych są: amunicja/naboje, sztuczne ognie/materiały ______.

pirotechniczne

Flary, ładunki pobudzające/detonatory, ______, zapalniki, spłonki - to przykłady materiałów wybuchowych.

ładunki wybuchowe

Lont detonujący, ______, rakiety, trinitrotoluen (TNT) - to również materiały wybuchowe.

zapalniki

Bądź na bieżąco z naszymi najnowszymi informacjami i wiadomościami z życia ______.

DSV

Dopasuj podklasy materiałów wybuchowych z ich przykładami: amunicja/naboje, sztuczne ognie/materiały pirotechniczne, flary, ładunki pobudzające/detonatory.

Podklasa 1 = amunicja/naboje Podklasa 2 = sztuczne ognie/materiały pirotechniczne Podklasa 3 = flary Podklasa 4 = ładunki pobudzające/detonatory

Dopasuj podklasy materiałów wybuchowych z ich przykładami: zapalniki, spłonki, ładunki wybuchowe (wybuchowe, burzące itp.), lont detonujący.

Podklasa 5 = ładunki wybuchowe (wybuchowe, burzące itp.) Podklasa 6 = zapalniki Podklasa 7 = spłonki Podklasa 8 = lont detonujący

Dopasuj podklasy materiałów wybuchowych z ich przykładami: zapalniki, rakiety, trinitrotoluen (TNT).

Podklasa 9 = zapalniki Podklasa 10 = rakiety Podklasa 11 = trinitrotoluen (TNT)

Dowiedz się o podziale substancji i materiałów wybuchowych klasy 1 na 6 podklas oraz przykładach niebezpiecznych materiałów wybuchowych. Pozostań na bieżąco z najnowszymi informacjami i wiadomościami związanych z DSV.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Dr
5 questions

Dr

AdventuresomeAmber873 avatar
AdventuresomeAmber873
Gas State Determination Quiz
28 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser