Kanada haqida test

StunningBrown avatar
StunningBrown
·

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Kanada necha provinsiyeden iborat?

Kanada Poytaxti qayerda joylashgan?

Kanada necha tilda gapiriladi?

Kanada hududining necha foizi sovuq iqlim zonasiga to'g'ri keladi?

Kanada tabiiy resurslaridan biri emas?

Description

Bu test orqali Kanada haqida bilim oling va sinov qiling. Kanada materigining shimoliy qismi va unga yondosh orollarda joylashgan bo‘lib, qirg‘oqlari shimolda Shimoliy Muz okeani, sharqda Atlantika okeani, janubi-g‘arbda Tinch okean suvlari bilan yuviladi.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser