Inventory Storage Costs and Order Rules

k0rn3a avatar
k0rn3a
·

Start Quiz

Study Flashcards

33 Questions

Care este rolul stocului de producție în procesul de producție al unei firme?

Să asigure necesarul de materii prime și combustibil pentru procesul de producție

Ce reprezintă stocul de semifabricate în cadrul procesului de producție?

Cantitatea de obiecte ale muncii aflate în depozitele intermediare, pregătite pentru stadiile următoare de prelucrare

Care este caracteristica principală a stocului de producție neterminată?

Se află în curs de prelucrare la locurile de muncă

Care este funcția principală a stocului de producție?

Asigură necesarul de materii prime și combustibil pentru procesul de producție

Care este rolul containerului sigilat mentionat in text?

Pentru a mentine documentatia necesara lansarii unui lot de fabricatie

Ce reprezinta regulile de comanda cu perioade fixe de lansare a comenzilor, conform textului?

Stabilesc intervalele de timp intre doua lansari cu aceeasi marime a comenzilor

Care este principalul avantaj al regulilor de comanda cu perioade fixe de lansare a comenzilor, conform textului?

Ofera tarife favorabile de transport prin folosirea completă a capacității mijloacelor de transport

Ce reprezinta nivelul orientativ de comanda conform regulilor de comanda cu perioade fixe, conform textului?

Nivel suficient de mare pentru a acoperi cererea maximă probabilă în intervalul de timp pentru reîntregirea stocului

Care este recomandarea pentru folosirea regulii necesarului net, conform textului?

Se recomanda in cazul in care produsele sau reperele au o cerere intermitenta, nerepetitiva

Ce reprezinta necesarul brut conform regulii necesarului net, conform textului?

Necesarul pentru fiecare reper determinat pe baza previziunilor sau comenzilor efectiv primite pentru o anumita perioada

Ce reprezinta nivelurile medii ale stocurilor conform regulii necesarului net, conform textului?

Sunt foarte scazute pentru ca lansarile comenzilor pot fi programate exact la termenul la care noile cantitati sunt necesare

Care este procentajul estimat al cheltuielilor de depozitare raportat la valoarea stocurilor?

4%

Care este primul pas în etapele elaborării și utilizării regulilor de comandă?

Determinarea celei mai convenabile metode de previziune a cererii.

Care este obiectivul alegerii tipului de prognoză?

Echilibrarea avantajelor materiale și a cheltuielilor pentru elaborarea prognozelor.

Cum se calculează intervalul necesar pentru refacerea stocului?

Intervalul dintre momentul în care piesele (produsele) sunt scoase din magazie și momentul în care acest fenomen (tranzacție) se concretizează în evidențele privind stocurile.

Care este obiectivul fundamentării deciziei privind cantitatea de comandat?

Minimizarea cheltuielilor totale generate de factorii implicați în activitatea de comandare.

Ce se întâmplă dacă se lansează loturi mici de fabricație?

Cantitatea medie a stocului crește.

Care este scopul stabilirii criteriilor de decizie asupra momentului lansării unei noi comenzi?

Asigurarea echilibrului între factorii contradictorii implicați în activitatea de comandare.

Ce va produce stabilirea liniei de echilibru pentru reperele cerute frecvent în cantități inegale?

Lansarea în fabricație întreaga cantitate estimată ca fiind necesară în viitorul imediat.

Care este funcția stocurilor de producție care se referă la eliminarea situațiilor în care apariția unor perturbații în procesul de aprovizionare ar determina stagnarea și întreruperea procesului de producție ca urmare a lipsei materiilor prime?

Funcția de prevedere

Care reprezintă cantitatea de materii prime și combustibil necesară pentru a asigura continuitatea procesului de producție în intervalul de timp dintre două aprovizionări consecutive?

Stoc curent (Sc)

Ce reprezintă cantitatea de materii prime și combustibil necesară asigurării continuității procesului de producție în cazul eventualelor întreruperi în aprovizionare ca urmare a unor dereglări în procesul de producție al furnizorilor sau în transport?

Stoc de siguranță (Ssig)

Care reprezintă cantitatea de materii prime necesară asigurării continuității procesului de producție în cazul în care materiile prime trebuie să fie supuse unor operații de condiționare impuse de procesul tehnologic?

Stocul de condiţionare (Scd)

Ce reprezintă cantitatea de materii prime necesară asigurării continuității procesului de producție în situația în care este necesar transportul materiilor prime de la depozitul central al firmei la punctele de consum?

Stocul de transport intern (Sti)

Ce reprezintă cantitatea de materii prime necesară să asigure continuitatea procesului de producție în perioada de timp în care datorită condițiilor meteo nefavorabile nu este posibilă exploatarea și transportul materiilor prime în condiții normale?

Stocul de iarnă (Si)

Care sunt cheltuielile principale asociate cu menținerea și păstrarea stocurilor?

Cheltuieli cu impozitele și taxele de asigurare

Care este una din cauzele cele mai evidente ale cheltuielilor necesare pentru menținerea și păstrarea stocurilor?

Depozitarea

Ce reprezintă punctul de comandă în contextul regulilor de comandă în conducerea operativă a producției pe bază de stoc?

Nivelul stocului care permite reducerea stocului până la nivelul stocului de siguranță

Care este caracteristica principală a regulii cu cantitate fixă în conducerea operativă a producției pe bază de stoc?

Stocul maxim este egal cu stocul de siguranță plus mărimea lotului de fabricație

Ce presupune folosirea regulii de comandă pe baza punctelor fixe de relansare a comenzilor?

Economii pe seama lansării loturilor economice și a renunțării la stocul de siguranță

Care este rolul comandei de grup în conducerea producției pe bază de stoc?

Se caracterizează prin faptul că printr-o comandă se lansează în fabricație mai multe repere ce fac parte dintr-o grupă

Care este principiul de lucru al regulii de control vizual al stocului?

Control fizic și vizual al stocurilor și în mai mică măsură pe evidențele formale ale acestora

Care este condiția pentru lansarea unui nou lot de piese conform regulii cu puncte fixe de relansare a comenzilor?

Soldul nerezervat ajunge la zero

This quiz covers the concept of storage costs for inventory and the rules of order used in operational production management based on stock. It includes topics such as the factors influencing storage costs and the establishment of order rules for replenishing stocks.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser