quiz image

Interpreting a Sentence about a Graphic Designer

StableFeministArt8615 avatar
StableFeministArt8615
·

Start Quiz

2 Questions

Následující větu o grafikovi si pozorně přečtěte, v další otázce pak napíšete její obsah vlastními slovy: "Reprodukční grafik se učí tvořit grafický design pro tiskové publikace i pro digitální média: inzeráty, letáky, vizitky, plakáty, billboardy, časopisy, knihy, animace a podobně." Po přečtení klikněte na True.

Answer hidden

Jak se jmenuje dílo na obrázku?

Answer hidden

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Graphic Design Quiz
11 questions

Graphic Design Quiz

FairSerpentine avatar
FairSerpentine
History of Graphic Design
30 questions
The Essence of Graphic Design
12 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser