History of Xbox Console

PopularOgre avatar
PopularOgre
·

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Kiedy miała miejsce premiera konsoli Xbox w Polsce?

Co miało przyciągać graczy do konsoli Xbox, według tekstu?

Która gra była uważana za jedną z ważniejszych, przyciągających do konsoli Xbox?

Co przyczyniło się do zmiany sytuacji PlayStation 3 pod koniec swojej generacji?

Co było cechą charakterystyczną gry Gears of War?

Która konsola była najlepiej sprzedającą się konsolą do gier w Japonii?

Jakie gry były najlepiej oceniane na konsoli Nintendo Dual Screen (DS)?

Które fakty dotyczące komputerów Odra są prawdziwe?

Co było specjalnie stworzone dla konsoli PlayStation Portable (PSP)?

Co sprawiło, że komputer EMAL nie był w stanie pracować długo bez awarii?

Dlaczego niemiecki Siemens zwolnił pracowników ELWRO i wyburzył większość budynków produkcyjnych?

Dlaczego dopiero pod koniec 1984 roku zezwolono na sprzedaż mikrokomputerów w sieci sklepów Pewex?

Dlaczego komputer EMAL nie był w stanie pracować długo bez awarii?

Jaka była główna motywacja dla wprowadzenia informatyki jako przedmiotu szkolnego według tekstu?

Co miało duże znaczenie w upowszechnianiu grania według tekstu?

Jakie problemy napotykały zakłady ELWRO podczas produkcji komputerów w latach 60.?

Dlaczego komputer R-32 nie spełnił oczekiwań?

Co przyczyniło się do upadku polskiego przemysłu informatycznego podczas transformacji ustrojowej?

W jaki sposób komputer ELWRO 800 Junior był podobny do komputera R-32?

Dlaczego większość zakładów ELWRO nie była w stanie eksportować licencyjnych produktów do innych państw europejskich?

Description

Explore the history of the Xbox console from its acquisition by Microsoft to the release of key games like Gears of War. Learn about the impact of Xbox Live and the reception of the console in Poland.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Xbox Manager Account Setup Quiz
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser