Het Pantheon van Rome geschiedenis

FavoriteHawthorn avatar
FavoriteHawthorn
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Wie heeft het Pantheon herbouwd nadat het in brand was gestoken tijdens een grote brand in 80 n.Chr.?

Domitianus

Wat staat er in bronzen letters op de gevel aan de voorzijde van het Pantheon?

Naam van Marcus Agrippa

Waarom heeft keizer Hadrianus niet zijn eigen naam op de gevel van het Pantheon laten plaatsen?

Hij wilde graag in verband worden gebracht met keizer Augustus

Waarom was het voor Hadrianus handig om het Pantheon te verbinden met Agrippa?

Om zijn relatie met Augustus te benadrukken

Wat deed keizer Domitianus met gerestaureerde gebouwen dat hem niet in dank werd afgenomen?

Hij vernoemde ze naar zichzelf

Wat was de reden dat het Pantheon niet werd afgebroken na de val van het West-Romeinse Rijk?

Keizer Phocas schonk het aan paus Bonifatius IV.

Wat gebeurde er met de bronzen plafondbekleding van de koepel van het Pantheon?

Het werd gebruikt voor het beroemde baldakijn boven het graf van Petrus.

Welke beroemde Italianen zijn begraven in het Pantheon?

Rafaël en Victor Emmanuel II

Wat was de reden dat Bernini het brons van het Pantheon niet heeft gebruikt voor zijn werken?

Hij vertrouwde de legering niet.

Welk spreekwoordelijke gezegde ontstond naar aanleiding van de vermeende acties van paus Urbanus VIII met betrekking tot het Pantheon?

'Wat de barbaren niet deden, hebben de Barberini wel gedaan.'

Leer meer over de geschiedenis van het Pantheon van Rome, vanaf de oorspronkelijke bouw tot de wederopbouw onder keizer Hadrianus. Ontdek de gebeurtenissen die hebben geleid tot de verschillende reconstructies van dit iconische gebouw in Rome.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Ancient Egyptian Gods 3
10 questions

Ancient Egyptian Gods 3

StimulativeForethought avatar
StimulativeForethought
N°3 Quiz Sociologie Politique Française
54 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser