Health Promotion Programs Lecture

RenewedYtterbium avatar
RenewedYtterbium
·

Start Quiz

Study Flashcards

13 Questions

Koja je svrha promocije zdravlja prema tekstu?

Kako se promocija zdravlja razlikuje od promicanja zdravlja prema tekstu?

Koje sektore je potrebno uključiti u promicanje zdravlja prema tekstu?

Kako se definira koncept zdravlja prema tekstu?

Ko je zadužen za provođenje određenih zdravstvenih akcija prema tekstu?

Ko ima pravo na zdravlje prema Ustavu, prema tekstu?

Koje metode obuhvata promicanje zdravlja?

Koje su karakteristike intersektorske saradnje?

Kada je održana prva međunarodna konferencija o promicanju zdravlja?

Šta označava pojam prevencija bolesti?

Koji je cilj preventivne medicine?

Šta se smatra najvećim uspjehom preventivne medicine?

Šta označava pojam intervencija?

Description

Learn about health promotion and its significance in improving public health. Explore the concepts of health promotion and its implementation through health campaigns and actions.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser