Grimm's Fairy Tales Critique

MemorableJuniper4507 avatar
MemorableJuniper4507
·

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Vad var bröderna Grimms mission med att samla in gamla folksagor?

Varför ansågs de tidiga versionerna av bröderna Grimms sagor vara oläsliga och stötande?

Varifrån hämtades ursprunget till Törnrosa, enligt texten?

Vilket ämne studerade bröderna Grimm innan de började samla in folksagorna?

Vilken gudinna lovade att skydda prinsessan Zelladine?

Vad gör prins Troylus när Zelladine faller i djup sömn?

Varifrån hämtar författaren till artikeln inspiration till Törnrosas historia?

Hur modifierade Bröderna Grimm sina sagor i de senare utgåvorna?

Vilken författare teoretiserade att Bröderna Grimms sagor hade format det tyska folket som blint följde en brutal diktator?

Hur många språk har Bröderna Grimms sagor översatts till?

Vilken tv-serie använder sig av klassiska sagoberättelser som ram för att skapa vuxen fiktion för tv och bio?

Vilken film är baserad på Rödluvan?

Vad har dominerat på biograferna det senaste decenniet enligt texten?

Vilken tv-serie har varit en enorm framgång enligt texten?

Vad menar Anna Arnman att sagorna handlar om?

Vad kallas fantasy placerad i en verklighetstrogen miljö?

Vad är enligt Anna Arnman en viktig poäng med de sagor som visas på film och tv?

Vad handlar TV-serien 'Grimm' om?

Vad menar författaren Adam Gidwitz att sagofascinationen handlar om?

Vad är enligt Anna Arnman en förklaring till varför vi söker oss till sagor och eskapism?

Description

Explore the original versions of Grimm's fairy tales and the criticism they received for their inappropriate content. Learn about the controversial aspects and the initial reception of these classic stories.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

The Fisher Man and His Wife" Quiz
6 questions
Cuentos de hadas de los Hermanos Grimm
5 questions
Grimm Brothers' Folk Tales
30 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser