Global Marketingtrends 2023 Quiz

LawfulRapture8467 avatar
By LawfulRapture8467

Quiz

Flashcards

15 Questions

Wat is een opvallende trend in de marketinginvesteringen in reactie op de moeilijke economische situatie door de coronapandemie?

Wat was de grootste investering van bedrijven in reactie op de moeilijke economische situatie door de coronapandemie?

Wat is een van de belangrijkste trends die bedrijven hebben gevolgd in reactie op de moeilijke economische situatie door de coronapandemie?

Waarom hebben bedrijven hun marketinginvesteringen veranderd in vergelijking met het verleden?

Wat is een tweede belangrijke investering van bedrijven in reactie op de moeilijke economische situatie door de coronapandemie?

Wat is volgens de tekst een belangrijke prioriteit op basis van investeren in duurzaamheid?

Wat wordt volgens de tekst belangrijker binnen marketing?

Wat is een voorbeeld van een bedrijf dat beloftes/commitments naar buiten brengt over stappen die ze ondernemen om aan duurzaamheid te werken?

Wat is volgens de tekst een voorbeeld van een selling point geworden binnen marketing?

Wat was volgens de tekst een trend die eerst 'hip en trendy' was, maar nu als echt noodzakelijk wordt beschouwd?

Wat is een trend die eerst 'hip en trendy' was, maar nu als echt noodzakelijk wordt beschouwd?

Wat is een belangrijke prioriteit op basis van investeren in duurzaamheid?

Wat is een voorbeeld van een bedrijf dat beloftes/commitments naar buiten brengt over stappen die ze ondernemen om aan duurzaamheid te werken?

Wat is volgens de tekst een voorbeeld van een selling point geworden binnen marketing?

Wat wordt volgens de tekst belangrijker binnen marketing?

Description

Test je kennis over de vijf grote marketingtopics: sociaal economisch perspectief, marketingonderzoek, marketingcommunicatie, mediakanalen en online platformen, en consumentenperspectief. Dit quiz gaat ook in op de belangrijkste trends van het komende jaar volgens het jaarlijkse Deloitte-rapport.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This