Geometric Shapes and Symmetry

WellPositionedHarpGuitar avatar
WellPositionedHarpGuitar
·

Start Quiz

Study Flashcards

4 Questions

Mi kapunk, ha a négy pont tengelyesen szimmetrikusak, de egyik sem illeszkedik a tengelyre?

Szimmetrikus trapézt

Milyen alakzatot kapunk, ha két pont illeszkedik a tengelyre?

Deltoidot

Mi a neve annak az alakzatnak, amire mind a négy oldala húrja egy körnek?

Húrnégyszög

Milyen alakzatot kapunk, ha a négy pont közül semelyik három nincs egy egyenesen és nem illeszkedik egyik sem a tengelyre?

Trapézt

Learn about geometric shapes such as symmetrical quadrilaterals, deltoids, and symmetrical trapezoids. Understand how to identify these shapes based on their properties and symmetry. Explore the possibility of inscribing a circle around a symmetrical trapezoid.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser