Gas Exchange in Animals - Bas 4

DevoutPigeon avatar
By DevoutPigeon

Quiz

Flashcards

16 Questions

Hoe vindt gaswisseling plaats bij eencellige dieren?

Wat is het ademhalingsstelsel van insecten?

Wat is de functie van kieuwen?

Hoe wordt binnenstromende lucht in de neusholte van de mens behandeld?

Wat is de functie van neusharen in het ademhalingsstelsel van de mens?

Wat is de interne ademhaling van zoogdieren, vogels en reptielen?

Wat is de functie van de huig en het strotklepje in de keelholte?

Wat is de functie van de bronchiƫn?

Waar vindt gaswisseling plaats in de longen?

Wat is de functie van het slijmvlies en de trilhaarcellen in de luchtpijp en bronchiƫn?

Wat gebeurt er tijdens borstademhaling (ribademhaling) bij uitademing?

Wat gebeurt er tijdens middenrifademhaling (buikademhaling) bij inademing?

Wat is het percentage koolstofdioxide in uitgeademde lucht?

Welk onderdeel van het ademhalingsstelsel bevat hoefijzervormige kraakbeenringen?

Wat is de functie van het strottenhoofd?

Wat gebeurt er tijdens borstademhaling (ribademhaling) bij inademing?

Description

Learn about gas exchange in animals, including how single-celled and multicellular animals exchange gases through their cell membranes and respiratory organs. Explore the respiratory system of insects with tracheae.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Gas Exchange in Animals
30 questions
Human and Animal Respiratory Systems Quiz
10 questions
Gas Exchange in Plants and Animals
12 questions