Eesti ajalugu VI, 136-143

NonViolentFable avatar
NonViolentFable
·

Start Quiz

Study Flashcards

32 Questions

Kes oli tuntuim orkestrijuht Eestis, kes inspireeris laule džässiklassikutest?

Mis oli Paul Sepp peamine roll 1920. aastate teatris?

Millised muusikalised mõjutused arenesid Eestis kõrvuti rahvalauluga?

Kes oli Artur Rin he ja millega ta tuntust kogus?

Kes rajas oma draamastuudio noorte näitlejate ettevalmistamiseks?

Mis muusikastiilid viljelesid Eestis 1920. aastail peamiselt kohviku ja restorani orkestrid?

Kes oli lavastaja tükkidele 'Kos jasõit Juhan Simmi lauludega' ja 'Vanemuises'?

Milline oli 1930. aastate lõpp teatritele?

Milline oli Eesti esimene filmistuudio?

Kes olid Eesti esimesed juhtivad operaatorid, lavastajad ja ettevõtjad filmi kunsti arendamisel?

Millal asutati Tallinna Konservatooriumi juurde riiklik Lavakunstikool?

Millal vändati Eestis suuremaid mängufilme?

Kes oli prima donna 'Estonias' juhtimisel?

Millal asutati stuudio Eesti Kultuurfilm?

Kes olid peamised näitlejad toonase teatrisõbra lemmikute hulgas?

Mis oli Ida Urbeli eestvedamisel tegevusalaks 'Vanemuises'?

Kes oli 'Kos jasõit Juhan Simmi lauludega' lavastaja?

Millal asutati Tallinna Konservatooriumi juurde riiklik Lavakunstikool?

Kes olid toonase teatrisõbra lemmiknäitlejad?

Millised kunstnikud tegid suuremaid mängufilme Eestis 1920. aastatel?

Kes olid prima donna 'Estonias' juhtimisel?

Kes olid Eesti esimese filmistuudio asutajad?

Millal asutati stuudio Eesti Kultuurfilm?

Kes olid 'Vanemuises' tegevusalade juhiks Ida Urbeli eestvõttel?

Millistes linnades töötasid kutselised teatrid peale Tallinna ja Tartu?

Milliseid kunstilisi mõjutusi arenesid Eestis 1920. aastatel kõrvuti rahvalauluga?

Kes oli noor Raimond Valgre?

Millised muusikalised stiilid viljelesid Eesti kohviku ja restorani orkestrid 1920. aastail?

Kes oli peamine lavastaja, kes rajas noorte näitlejate ettevalmistamiseks oma draamastuudio?

Milliseks muutus teatri mängumaneer 1920. aastate keskpaigaks?

Kes olid peamised teatrite uuendajad, kes eksperimenteerisid erinevate stiilidega 1920. aastatel?

Millistes linnades olid Eesti peamised teatrikeskused 1920. aastatel?

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser