Ekologi-quiz

AdventuresomeHeliotrope avatar
By AdventuresomeHeliotrope

Quiz

Flashcards

5 Questions

Vad är definitionen av ekologi?

Vilket begrepp avser alla djur och växter tillsammans med miljön inom ett specifikt område?

Vad är abiotiska faktorer inom ett ekosystem?

Vad kallas alla växter som finns inom ett ekosystem?

Vad representerar begreppet 'population' i ekologi?

Description

Testa dina kunskaper inom ekologi med detta quiz! Ta reda på vad ekologi verkligen handlar om och lär dig viktiga begrepp som biotiska faktorer och ekosystem. Utmana dig själv och se hur mycket du kan om samspelet i naturen.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Environmental Biotechnology Terminology Quiz
5 questions
Population and Census Terminology Quiz
16 questions
Population Terminology Quiz
3 questions